Úloha črevného mikrobiómu v regulácii

Črevný mikrobióm, ktorý obsahuje gény všetkých mikroorganizmov nášho tráviaceho traktu, zohráva mimoriadne významnú úlohu v regulácii mnohých fyziologických funkcií organizmu človeka.

Edukácia detí a ich rodičov zameraná na

Každý druhý dospelý a každé piate dieťa má nadhmotnosť alebo obezitu. Autorky uvádzajú, že podľa údajov odborníkov je s obezitou spojených viac ako 236 ďalších chronických ochorení.

Alfa-synukleín a jeho význam v diagnostike

Synukleínopatie sú ochorenia súborne charakterizované neuropatologickými procesmi asociovanými s proteínovými inklúziami tvorenými majoritne proteínom α-synukleínom.

Edukácia detí a ich rodičov zameraná na výživu ako súčasť nefarmakologických intervencií zdravotníckych profesionálov « Späť

Edukácia detí a ich rodičov zameraná na výživu ako súčasť nefarmakologických intervencií zdravotníckych profesionálov

Každý druhý dospelý a každé piate dieťa má nadhmotnosť alebo obezitu. Autorky uvádzajú, že podľa údajov odborníkov je s obezitou spojených viac ako 236 ďalších chronických ochorení.  

1PhDr. Jana Michalková, PhD., 2Bc. Daniela Maľariková, 1doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD., PhDr. 1Jana Sušinková, PhD., 3PhDr. Hedviga Kurcinová, 3Mária Maniková 1 Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, Ústav ošetrovateľstva; 2 Nemocnica Agel Ko? 28.01.2022

Súhrn: Obezita je celosvetovou pandémiou, preto je potrebné tejto téme venovať pozornosť. Zdravotnícki pracovníci by sa mali v tejto oblasti snažiť dôsledne edukovať. Naším hlavným zámerom bolo realizovať edukáciu v ošetrovateľskej praxi skupinovou formou a prostredníctvom inovatívnych metód a prostriedkov výučby sprostredkovať pre deti trpiace nadhmotnosťou a obezitou a pre ich rodičov poznatky, ktoré môžu efektívne využiť v každodennom živote.
Kľúčové slová: nadhmotnosť, obezita, edukácia, detský pacient, sestra 

Abstract: Obesity is a pandemic, so attention needs to be paid to this issue. Healthcare professionals should also strive for consistent training in this area. Our main goal was to implement education in nursing practice of the group form and through innovative methods and means of teaching to mediate for children who are obese and for their parental knowledge, which can help to use in everyday life.
Key words: overweight, obesity, education, pediatric patient, nurse

Úvod
Problematika nadhmotnosti a obezity (tučnoty) je rozsiahla a ovplyvňuje každodenný život postihnutého jedinca. Stretávame sa s ňou pomerne často a či si to uvedomujeme, alebo nie, je potrebné proti nej zavádzať účinné opatrenia na elimináciu. Podľa Fábryovej, Vrabcovej (2) je obezita stále vážnejším problémom 21. storočia a v súčasnej dobe ňou trpí celosvetovo viac ako 2 miliardy ľudí. Každý druhý dospelý a každé piate dieťa má nadhmotnosť alebo obezitu. Autorky uvádzajú, že podľa údajov odborníkov je s obezitou spojených viac ako 236 ďalších chronických ochorení (metabolické, kardiometabolické, niektoré nádorové, neurodegeneratívne). Všeobecne poznáme dve základné príčiny obezity. Je to genetická príčina alebo faktory vonkajšieho prostredia (najmä nevhodná výživa a nedostatočná pohybová aktivita). Etiopatogenéza obezity je komplexná z pohľadu na faktory nutričné, genetické, sociálno-ekonomické, psychologické a iné (12). Obézne deti majú vysokú pravdepodobnosť, aby sa z nich stali obézni dospelí (14).

Klasifikácia
Nadhmotnosť a obezitu najčastejšie posudzujeme pomocou BMI (Body Mass Index, index telesnej hmotnosti). Je prijímaný ako praktická a jednoduchá skríningová met...

Pre pokračovanie článku sa   PRIHLÁSTE


NAJČÍTANEJŠIE

 1. Online závislosti alebo excesívne používanie internetu u

  Súhrn:  Pediatri sa vo svojej praxi môžu stretnúť s prípadmi detí a mladých...


 2. Laktózová intolerancia

  Súhrn:  Laktózová intolerancia patrí medzi neimunologickú (t. j. nealergickú)...


 3. Alfa-synukleín a jeho význam v diagnostike

  Súhrn:  Synukleínopatie sú ochorenia súborne charakterizované neuropatologickými...


 4. Úloha črevného mikrobiómu v regulácii činnosti

  Súhrn:  Črevný mikrobióm, ktorý obsahuje gény všetkých mikroorganizmov nášho...


 5. Špecifické sérologické markery imunitnej odpovede pri

  Súhrn:  Špecifické markery humorálnej odpovede sa zisťujú sérologickými...

AKTUÁLNE

 1. AOPP žiada ministra zdravotníctva o urýchlené riešenie

  Asociácia na ochranu práv pacientov sa obrátila listom na ministra zdravotníctva...

Tlačové správy

V nezdravom životom štýle sme predbehli aj Ameriku

Približne polovicu všetkých úmrtí na Slovensku v roku 2019 možno pripísať rizikovým faktorom správania, vrátane dietetických rizík, fajčenia, alkoholu a nízkej fyzickej aktivity.  26...

Ochoreniam srdca pri diabete mellite sa dá predísť

11. november 2021 – Na Slovensku je v súčasnosti evidovaných asi 370 000 pacientov s cukrovkou a podľa odhadov ňou trpí ďalších 100 – 150 000 ľudí, ktorí o svojom ochorení nevedia, alebo...

Po 17 rokoch otvoria Polikliniku Bezručova

Bratislava, 11. novembra 2021 – Po takmer 17 rokoch predstavili zrekonštruovanú bratislavskú Polikliniku Bezručova. Nová kapitola v histórii poskytovania zdravotnej starostlivosti na Bezručovej sa...

Kvapka krvi môže deťom so spinálnou svalovou atrofiou zmeniť život

Kvapka krvi môže deťom so spinálnou svalovou atrofiou zmeniť život Vďaka včasnej diagnostike a liečbe sa môžu vyvíjať primerane Na Slovensku žije v súčasnosti viac ako šesťdesiat...

Pacientom s hereditárnym angioedémom pomôže liečba, ale aj pacientske združenie

Pacientom s hereditárnym angioedémom pomôže liečba, ale aj pacientske združenie Na Slovensku pôsobí pacientske združenie HAE Slovakia, ktorého cieľom je pomôcť pacientom s raritným...

Knihy

Ako nediétovať

V publikácii  Ako nediétovať  sa autor zameriava na optimálne kritériá umožňujúce chudnutie a poukazuje na to, ako potraviny ovplyvňujú zdravie a...

Zdravé črevo a trávenie – Mýty verzus fakty

Dielo renomovaného slovenského gastroenterológa doc. Ladislava Kuželu a Zuzany Čižmárikovej poukazuje na skutočnosť, že ľudia sa vo veciach svojho...

Audiológia

Vysoko odborná učebnica Audiológia obsahuje ucelené informácie o anatómii a fyziológii sluchového orgánu, o základoch akustiky, komplexne sú rozpracované...

Dětská otolaryngologie

Autori vybral na spracovanie najbežnejšie situácie, s ktorými sa stretli v ambulantnej starostlivosti o deti s ochoreniami uší, nosa a krku, ako je zápal...

Epidémie v dejinách

Branislav Kovár, Oliver Zajac, Lucia Benediková (ed.) Počet strán: 296 Dostupné aj ako E-kniha Epidémie smrtiacich chorôb ohrozovali ľudstvo od...