Poliklinika Bezručova sa otvára detským

Po novom tu nájdete pediatriu, detskú gastroenterológiu a ORL centrum pre deti aj dospelých

Dýchanie ako nástroj posilňovania zdravia

Dýchanie pôsobí na každú bunku v tele, preto má správne dýchanie obrovský prínos pre zdravie a vývin jedinca od momentu jeho splodenia.

Aktuálne látkové závislosti u mladých

V ostatnom čase registrujeme v ambulancii telovýchovného lekára nárast takýchto stavov u mladých športovcov už od 12. roku života.

Preventívna prehliadka môže odhaliť prvé problémy s pečeňou « Späť

Preventívna prehliadka môže odhaliť prvé problémy s pečeňou

-ts- 24.06.2022

Stukovatená pečeň sa v našej populácii vyskytuje čoraz častejšie. Všeobecná lekárka pre dospelých MUDr. Diana Baranová hovorí, že zistenie ochorenia je často otázkou náhody. 

„Vzhľadom na to, že príznaky steatózy sú veľakrát nešpecifické, často prebieha toto ochorenie dlho skryto. Aj diagnostika ochorenia býva neraz čisto náhodná, napríklad ako vedľajší nález pri vyšetrení iných ťažkostí a zdravotných problémov,“ uvádza lekárka. Pri podobných ochoreniach sú veľmi dôležité preventívne prehliadky, ktoré veľa pacientov, žiaľ, stále podceňuje. „Chcela by som vyzdvihnúť aj význam preventívnych prehliadok, keď už na základe dôkladnej osobnej anamnézy, charakteru ťažkostí, rodinnej anamnézy, prítomnosti škodlivých návykov a objektívneho vyšetrenia pacienta – napríklad pri obezite, stanovení BMI pacienta, obvodu pása a bokov, vyšetrenie brucha a zväčšenej pečene pohmatom, poklepom – lekárovi tzv. šiesty zmysel našepká, že je potrebná ďalšia diagnostika ochorenia pečene,“ dodáva MUDr. Baranová.
Steatóza ako taká je podľa Baranovej reverzibilný proces. To znamená, že správnym prístupom, režimovými opatreniami a liečbou sa dá zvrátiť a pečeň nezostane trvalo poškodená. „Ak však naďalej dochádza k pôsobeniu negatívnych faktorov, postupne nastávajú v tkanive pečene ireverzibilné, a teda nezvratné zmeny, čo vedie k zápalu a fibróze pečeňového tkaniva, pri ktorom sú pečeňové bunky postupne nahrádzané väzivom.“ Podľa Baranovej pri progresii ochorenia na základe prítomnosti presných kritérií hovoríme o nealkoholovej steatohepatitíde NASH (non-alcoholic steatohepatitis), ktorá približne v 25 percentách smeruje k cirhóze pečene. „V cirhotickom teréne chýba už len krôčik k celkovým komplikáciám cirhózy, aj zlyhaniu pečene.“
Na udržanie pečene v dobrej kondícii lekárka odporúča pestrú a vyváženú stravu a rovnako dôležitý je aj pohyb. „Alfou a omegou pri snahe o udržanie zdravia pečene a v konečnom dôsledku zdravia celého organizmu je pestrá a vyvážená strava s dostatkom čerstvej zeleniny a ovocia, zdravých tukov a vlákniny, spojená s pravidelnou fyzickou aktivitou a redukciou telesnej hmotnosti. Ak však chceme naštartovať regeneračné procesy, nemali by sme zabúdať, že niektoré jedlá a nápoje by sme mali úplne vynechať alebo aspoň výrazne obmedziť.“ 
Podľa lekárky by mali ľudia myslieť aj na možnosť regenerácie pečene. Okrem zdravej životosprávy a zdravého životného štýlu môžu byť nápomocné napríklad fosfolipidy. „Funkcia pečene je priamo naviazaná na vonkajší obal, tzv. membránu jej buniek (hepatocytov), ktorá je zložená z dvojvrstvy fosfolipidov. Z nich má najvyššie zastúpenie fosfatidylcholín. Práve membrána pečeňovej bunky je miestom prvotného pôsobenia esenciálnych fosfolipidov (EPL), ktoré ako svoju hlavnú zložku obsahujú vysokopurifikovaný extrakt molekúl polyenyl-fosfatidylcholínu zo sóje,“ uvádza Baranová, podľa ktorej pôsobia esenciálne fosfolipidy v pečeni viacerými mechanizmami, na viacerých úrovniach. „Jedným z najdôležitejších mechanizmov je obnova fyziologickej stavby bunkových membrán hepatocytov tým, že sa do nich v nezmenenej forme zabudujú a tým priamo spôsobia zmeny v ich lipidovom zložení a následné zvýšenie fluidity, t. j. uvoľnenie hustoty týchto membrán.“ V dôsledku toho nastáva urýchlenie látkovej výmeny, ktorá na nich prebieha a je základným predpokladom správneho fungovania pečeňovej bunky. 
Vďaka náprave stavby membrán „esenciálne fosfolipidy pôsobia proti negatívnym účinkom zvýšenej hladiny vnútrobunkového cholesterolu, ktorá je pre pacientov so steatózou typická. V pečeni postihnutej steatózou býva utlmená tzv. beta oxidácia mastných kyselín, čo u chorých prispieva k poškodzovaniu pečeňových buniek,“ vysvetľuje lekárka a zároveň dodáva, že esenciálne fosfolipidy sú schopné betaoxidáciu znovu zvýšiť. Taktiež potvrdzuje, že efekt podávania tzv. esenciálnych fosfolipidov u pacientov s chorobami pečene je predmetom niekoľkých desiatok štúdií už takmer 35 rokov. „Za túto dobu sa podarilo spoľahlivo preukázať ich účinnosť a zároveň neboli pozorované žiadne závažné nežiaduce účinky ich podávania. U pacientov pri pravidelnom užívaní došlo nielen k ústupu klinických prejavov, ale zlepšenie bolo pozorovateľné aj pri ultrazvukovom a CT vyšetrení a došlo aj k pozitívnym zmenám v pečeňových testoch a histologických nálezoch. Odporúčané je užívanie 1800 mg denne počas aspoň jedného až troch mesiacov,“ uzatvára všeobecná lekárka pre dospelých MUDr. Diana Baranová.

Steatóza a obezita
Pečeň ako hlavný metabolický orgán, spolu s pankreasom pri redukcii hmotnosti nevyhnutne potrebuje pomoc. Katarína Grich, ktorá sa venuje komplexnému individuálnemu plánu výživy a posilneniu metabolizmu ľudí uvádza: „Pri namáhanej pečeni sú tými pomocníkmi fosfolipidy, ktoré pečeň podporia. Prispievajú k udržaniu normálnej funkcie pečene, zároveň podporujú spätný transport tuku z pečene do krvného obehu. Pri pečeňových ochoreniach, pri ktorých dochádza k poruche látkovej premeny pečeňovej bunky, prispievajú fosfolipidy k obnove štruktúry a funkcií pečeňových buniek. Vďaka tomu následne dochádza k urýchľovaniu regenerácie pečeňových buniek, úprave rovnováhy krvných tukov.“ 
Ak je pečeň stukovatená, ovplyvňuje samotný proces chudnutia. Podľa Kataríny Grich je problém najmä pri ťažkej obezite. „Tvorba hepatálnych enzýmov a metabolických funkcií je tukom ovplyvnená až pri ťažkej obezite. Samotné tukové bunky či už v pečeni, pankrease alebo v brušnej dutine medzi slučkami čriev sú tu najväčším problémom. Tuková bunka je hormonálne aktívna. Vytvára rezistenciu tak leptínovú, ako aj inzulínovú. To podporuje vznik diabetu a iné. Všetky tieto vplyvy zhoršujú chudnutie.“ 

Pri chudnutí u pacienta so steatózou nestačí počítať kalórie. Dôležitejšie je, aký pomer živín dané jedlá obsahujú a tiež je dôležité dbať i na príjem biologicky hodnotných bielkovín obsahujúcich fosfolipidy, ako sója a produkty z nej. Pandémia a s ňou súvisiaca práca z domu, opakujúci sa lockdown či karanténa mnohých ľudí obmedzili i v pohybe, pribudli tiež mnohé zlozvyky, napríklad prejedanie sa. Problémom je napríklad metabolický syndróm. Sekundárne systémové komplikácie metabolického syndrómu sú steatóza, artróza, syndróm spánkového apnoe, ateroskleróza, infarkt myokardu, trombózy, erektilná dysfunkcia u mužov, depresie.
Na určenie diagnózy metabolického syndrómu slúži päť kritérií: hlavným je obvod pása, ktorý by nemal presiahnuť 94 cm u mužov a 80 cm u žien, pričom definícia WHO určuje príslušné maximá na 102 a 88 cm. Katarína Grich uvádza, že„metabolický syndróm je prítomný, ak sú splnené ďalšie dve z nasledujúcich kritérií: koncentrácia triglyceridov v sérenad 1,7 mmol/l, krvný tlak vyšší ako 130/85 mmHg, koncentrácia glukózy v krvi nalačno nad 5,6 mmol/l (alebo predtým rozpoznaná cukrovka), HDL-cholesterol menej ako 1,0 mmol/l u mužov a menej ako 1,3 mmol/l u žien.“ Dopĺňa, že rovnako ako pri mnohých ďalších telesných chorobách, je tu súvislosť s nealkoholovou tukovou chorobou pečene: „Výskyt tukovej choroby pečene u ľudí s normálnou hmotnosťou je 3 %. No nealkoholovú tukovú chorobu pečene má 66 % ľudí s BMI medzi 25 a 40, a 91 % ľudí s BMI nad 40. U pacientov s diabetom mellitom 2. typu je incidencia 50 %, každý druhý pacient s týmto ochorením má preto stukovatenú pečeň. Takáto pečeň je v svojej činnosti limitovaná, zhoršená je látková premena tukov spolu so schopnosťou redukovať hmotnosť,“ dodáva Grich.

Stravovanie
Ak hovoríme o „zdraví na tanieri“, treba sa pozrieť aj na to, čo na tanier v takomto prípade nepatrí, najmä ak potrebujeme dôležitý orgán, ako je pečeň, zregenerovať. „Alfou a omegou pri snahe o udržanie zdravia pečene a v konečnom dôsledku zdravia celého organizmu je pestrá a vyvážená strava s dostatkom čerstvej zeleniny a ovocia, zdravých tukov a vlákniny, spojená s pravidelnou fyzickou aktivitou a redukciou telesnej hmotnosti. Ak však chceme naštartovať regeneračné procesy, nemali by sme zabúdať, že niektoré jedlá a nápoje by sme mali úplne vynechať alebo aspoň výrazne obmedziť,“ hovorí všeobecná lekárka pre dospelých MUDr. Diana Baranová. Ide hlavne o potraviny s vysokým obsahom tuku, cukru a soli. Vyprážané jedlá, jedlá rýchleho občerstvenia s nedostatočnou výživovou hodnotou či málo tepelne upravené potraviny nie sú rozhodne vhodnou voľbou. Taktiež konzumácia alkoholu by mala byť zredukovaná na minimum. Netreba zabúdať ani na prísun dostatočného množstva tekutín, ideálna je čistá voda, bylinkové čaje, v malej miere aj zriedené ovocné či zeleninové šťavy.

Podceňovať netreba ani prípravu jedál. Aj podľa lekárky je najlepšie pripravovať pokrmy len varením alebo dusením v pare, prípadne s pridaním malého množstva tuku. Ak pacient trpí poruchou pečene, musí pozorne zvážiť, ktorú potravinu môže skonzumovať. „Medzi najvhodnejšie potraviny, ktoré odporúčam dlhodobo konzumovať pacientom s poruchami pečene, aj tým, ktorí si chcú udržať zdravú pečeň, patria nízkotučné mliečne výrobky – tvaroh, jogurty, kvalitné mäso (skôr hydina, králik) a ryby, ovocie, zelenina, zdravé tuky – olivový olej. Naopak, medzi nevhodné alebo neodporúčané patria nezdravé tuky – slanina, údeniny, tučné mäso, syry a smotanové mliečne výrobky, vajcia, majonéza, ostré koreniny a, samozrejme, sladené nápoje. Zároveň je potrebné vylúčiť pôsobenie toxických látok na pečeň, ako sú napríklad nevhodné lieky a alkohol,“ dodáva MUDr. Diana Baranová.

Esenciálne fosfolipidy

image

Voľnopredajný liek Essentiale® 300 mg obsahuje esenciálne (základné) fosfolipidy, ktoré sú takmer identické ako fosfolipidy membrán pečeňových buniek. Pri pečeňových ochoreniach, pri ktorých dochádza k poruche látkovej premeny pečeňovej bunky, sú takto podané fosfolipidy prednostne využívané pečeňovými bunkami a zabudovávané do ich bunkovej membrány. Tým prispievajú k obnove štruktúry a funkcií pečeňových buniek. Vďaka tomu následne dochádza k urýchľovaniu regenerácie pečeňových buniek, úprave rovnováhy krvných tukov a stabilizácii žlče. Spomínaný liek môžu užívať dospelí, adolescenti a deti od 12 rokov (s hmotnosťou približne 43 kg), trvanie liečby nie je časovo obmedzené.

 


NAJČÍTANEJŠIE

 1. Ako „pestovať“ svoju dušu v druhej polovici života

  Väčšina kultúr naprieč históriou sa viac-menej pohybovala v prvej polovici...


 2. Dýchanie ako nástroj posilňovania zdravia

  Súhrn:  V snahe posilniť životné kompetencie, zlepšiť zdravie a celkovú kvalitu...


 3. Aktuálne látkové závislosti u mladých športovcov

  Súhrn:  Látková závislosť je podľa definície Svetovej zdravotníckej...


 4. Poliklinika Bezručova sa otvára detským pacientom

  Po novom tu nájdete pediatriu, detskú gastroenterológiu   a ORL centrum pre deti...


 5. Bang! Úplná história vesmíru

  Úžasný príbeh vývoja vesmíru Od doby, keď v roku 2006 vyšlo prvé vydanie...

AKTUÁLNE

 1. UNION ZP opäť inovovala systém bonifikácie Optimus

  Vážené odborníčky, vážení odborníci, poznáte systém bonifikácie Optimus,...


 2. Pozývame vás sledovať online moderovanú diskusiu PRE

  Diskutovať sa bude o témach, ktoré sa týkajú prevencie, zvládania bežných...


 3. AOPP žiada ministra zdravotníctva o urýchlené riešenie

  Asociácia na ochranu práv pacientov sa obrátila listom na ministra zdravotníctva...

Tlačové správy

Poliklinika Bezručova sa otvára detským pacientom

Po novom tu nájdete pediatriu, detskú gastroenterológiu   a ORL centrum pre deti aj dospelých Poliklinika Bezručova otvára nové pracoviská na pomoc deťom a reaguje tak na ich kritický...

Deväť z desiatich celiatikov nie je diagnostikovaných

Zanedbaná diagnostika môže viesť k vážnym zdravotným komplikáciám, upozornila pri príležitosti Svetového dňa celiakie Slovenská gastroenterologická spoločnosť.  Na Slovensku...

Lokálne znecitlivenie hrdla a konečníka poisťovne plne uhradia

Tieto výkony, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou endoskopických vyšetrení, VšZP od minulého roka lekárom neuhrádzala.  Na žiadosť Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti však...

Preventívna prehliadka môže odhaliť prvé problémy s pečeňou

Stukovatená pečeň sa v našej populácii vyskytuje čoraz častejšie. Všeobecná lekárka pre dospelých MUDr. Diana Baranová hovorí, že zistenie ochorenia je často otázkou náhody. ...

Je zápal prsníka nebezpečný?

Zápal prsníka je bakteriálne ochorenie, ktorým trpia najmä ženy počas dojčenia, ale môže sa vyskytnúť aj inokedy. Pokiaľ sa mastitída podchytí v skorom štádiu, liečba je krátka...

Knihy

Bang! Úplná história vesmíru

Úžasný príbeh vývoja vesmíru Od doby, keď v roku 2006 vyšlo prvé vydanie knihy  Bang! , sa mnohé zmenilo, preto prichádza kniha  Bang! Úplná...

Ako nediétovať

V publikácii  Ako nediétovať  sa autor zameriava na optimálne kritériá umožňujúce chudnutie a poukazuje na to, ako potraviny ovplyvňujú zdravie a...

Zdravé črevo a trávenie – Mýty verzus fakty

Dielo renomovaného slovenského gastroenterológa doc. Ladislava Kuželu a Zuzany Čižmárikovej poukazuje na skutočnosť, že ľudia sa vo veciach svojho...

Audiológia

Vysoko odborná učebnica Audiológia obsahuje ucelené informácie o anatómii a fyziológii sluchového orgánu, o základoch akustiky, komplexne sú rozpracované...

Dětská otolaryngologie

Autori vybral na spracovanie najbežnejšie situácie, s ktorými sa stretli v ambulantnej starostlivosti o deti s ochoreniami uší, nosa a krku, ako je zápal...