Úloha črevného mikrobiómu v regulácii

Črevný mikrobióm, ktorý obsahuje gény všetkých mikroorganizmov nášho tráviaceho traktu, zohráva mimoriadne významnú úlohu v regulácii mnohých fyziologických funkcií organizmu človeka.

Edukácia detí a ich rodičov zameraná na

Každý druhý dospelý a každé piate dieťa má nadhmotnosť alebo obezitu. Autorky uvádzajú, že podľa údajov odborníkov je s obezitou spojených viac ako 236 ďalších chronických ochorení.

Alfa-synukleín a jeho význam v diagnostike

Synukleínopatie sú ochorenia súborne charakterizované neuropatologickými procesmi asociovanými s proteínovými inklúziami tvorenými majoritne proteínom α-synukleínom.

Feochromocytóm, feochromoblastóm, paraganglióm, neuroblastóm « Späť

Feochromocytóm, feochromoblastóm, paraganglióm, neuroblastóm

1,2Doc. Ing. Pavel Blažíček, CSc.; 2MUDr. Ján Lángoš†; 1Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny LF SZU Bratislava, 2Nemocnica ministerstva obrany, Bratislava 12.03.2022

Súhrn: Tumory chromafinného tkaniva sú pomerne zriedkavé, ale ich včasná diagnostika umožňuje  „vyliečenie“ pacienta. Medzi tumory chromafinného tkaniva zaraďujeme feochromocytóm, feochromoblastóm, paraganglióm, neuroblastóm. Biochemická diagnostika napriek výraznému pokroku zobrazovacích metód je v diferenciálnej diagnostike veľmi dôležitá. Vzťah medzi katecholamínmi a tumormi chromafinného tkaniva je dávno známy. Diagnostikou a liečbou feochromocytómu sa naše pracovisko zaoberá od roku 1970, v ktorom sa nám podarilo diagnostikovať a liečiť prvého pacienta s feochromocytómom a so Sippleho syndrómom. V terajšej práci uvádzame vlastné diagnostické skúsenosti a súčasné literárne poznatky. Treba zdôrazniť, že ak tumory sympatikoneurálneho systému nie sú včas liečené, vedú jednoznačne ku skráteniu života. Na druhej strane, keďže morfologicky a klinicky sú často benígne, ich odstránenie z organizmu vedie k vyliečeniu pacienta.
Kľúčové slová: tumory chromafinného tkaniva, diagnostika, liečba

Abstract: Chromaffin tissue tumors are relatively rare, but their early diagnosis allows the patient to be “cured”. Chromophinous tissue tumors include pheochromocytoma, pheochromoblastoma, paraganglioma and neuroblastoma. Biochemical diagnostics, despite significant advances in imaging methods, is very important in differential diagnostics. The relationship between catecholamines and chromaffin tissue tumors have long been known. Our department has been dealing with the diagnosis and treatment of pheochromocytoma since 1970, in which we managed to diagnose and treat the first patient with pheochromocytoma and Sipple’s syndrome. In the current work we present our own diagnostic experience and current literature. It should be emphasized that if tumors of the sympathiconeural system are not treated in time, they clearly lead to a shortening of life. On the other hand, since they are often benign morphologically and clinically, their removal from the body leads to the cure of the patient.
Key words: chromaffin tissue tumors, diagnostics, therapy

Úvod
...

Pre pokračovanie článku sa   PRIHLÁSTE


AKTUÁLNE

  1. AOPP žiada ministra zdravotníctva o urýchlené riešenie

    Asociácia na ochranu práv pacientov sa obrátila listom na ministra zdravotníctva...

Tlačové správy

Neliečená hypertenzia zvyšuje riziko infarktu myokardu aj u mladších mužov

Artériová hypertenzia je nebolestivé ochorenie a práve bezpríznakovosť je často dôvodom, prečo sa nediagnostikuje včas.  Diagnóza často prichádza až s komplikáciami, ako je...

Preventívna prehliadka môže odhaliť prvé problémy s pečeňou

Stukovatená pečeň sa v našej populácii vyskytuje čoraz častejšie. Všeobecná lekárka pre dospelých MUDr. Diana Baranová hovorí, že zistenie ochorenia je často otázkou náhody. ...

Je zápal prsníka nebezpečný?

Zápal prsníka je bakteriálne ochorenie, ktorým trpia najmä ženy počas dojčenia, ale môže sa vyskytnúť aj inokedy. Pokiaľ sa mastitída podchytí v skorom štádiu, liečba je krátka...

V nezdravom životom štýle sme predbehli aj Ameriku

Približne polovicu všetkých úmrtí na Slovensku v roku 2019 možno pripísať rizikovým faktorom správania, vrátane dietetických rizík, fajčenia, alkoholu a nízkej fyzickej aktivity.  26...

Ochoreniam srdca pri diabete mellite sa dá predísť

11. november 2021 – Na Slovensku je v súčasnosti evidovaných asi 370 000 pacientov s cukrovkou a podľa odhadov ňou trpí ďalších 100 – 150 000 ľudí, ktorí o svojom ochorení nevedia, alebo...

Knihy

Ako nediétovať

V publikácii  Ako nediétovať  sa autor zameriava na optimálne kritériá umožňujúce chudnutie a poukazuje na to, ako potraviny ovplyvňujú zdravie a...

Zdravé črevo a trávenie – Mýty verzus fakty

Dielo renomovaného slovenského gastroenterológa doc. Ladislava Kuželu a Zuzany Čižmárikovej poukazuje na skutočnosť, že ľudia sa vo veciach svojho...

Audiológia

Vysoko odborná učebnica Audiológia obsahuje ucelené informácie o anatómii a fyziológii sluchového orgánu, o základoch akustiky, komplexne sú rozpracované...

Dětská otolaryngologie

Autori vybral na spracovanie najbežnejšie situácie, s ktorými sa stretli v ambulantnej starostlivosti o deti s ochoreniami uší, nosa a krku, ako je zápal...

Epidémie v dejinách

Branislav Kovár, Oliver Zajac, Lucia Benediková (ed.) Počet strán: 296 Dostupné aj ako E-kniha Epidémie smrtiacich chorôb ohrozovali ľudstvo od...


Informácie obsiahnuté na tejto stránke, ktoré sú prístupné len po registrácii a prihlásení, sú určené výhradne zdravotníckym pracovníkom a slúžia na medicínske vzdelávanie odbornej verejnosti.

Napíšte nám1+2= (slovom)
©2023 - FABART, s.r.o. Všetky práva sú vyhradené. Kopírovanie a použitie akejkoľvek časti týchto stránok bez súhlasu vydavateľa je zakázané.
Webdesign by CREAS MEDIA