Preventívne prehliadky u všeobecných lekárov:

Na preventívnu prehliadku má ísť ten, kto to potrebuje, a ten, u koho je zmysluplná. Samozrejme, má byť spojená s preventívnou intervenciou, teda prinajmenšom edukáciou aj úplne zdravého občana.

Edukácia detí a ich rodičov zameraná na

Každý druhý dospelý a každé piate dieťa má nadhmotnosť alebo obezitu. Autorky uvádzajú, že podľa údajov odborníkov je s obezitou spojených viac ako 236 ďalších chronických ochorení.

Úloha črevného mikrobiómu v regulácii

Črevný mikrobióm, ktorý obsahuje gény všetkých mikroorganizmov nášho tráviaceho traktu, zohráva mimoriadne významnú úlohu v regulácii mnohých fyziologických funkcií organizmu človeka.

Idiopatická multicentrická Castlemanova choroba « Späť

Idiopatická multicentrická Castlemanova choroba

1MUDr. Martin Lukáč, PhD., MPH, 1,2Sophia Parente, MS4, 1,3David Fajgenbaum, MD, MBA, MSc, FCPP 1Castleman Disease Collaborative Network, 2Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, 3Orphan Disease Center, University of Pennsylvania 27.11.2020

Súhrn: Castlemanova choroba (CD) je vzácne, ale potenciálne smrteľné ochorenie. Zahŕňa heterogénnu skupinu troch hyperinflamatórnych ochorení s podobným histopatologickým obrazom v lymfatickej uzline. Postihuje jednu alebo viacero skupín lymfatických uzlín. Pri postihnutí jednej lymfatickej uzliny (alebo jednej skupiny lymfatických uzlín) sa ochorenie označuje ako unicentrická CD (UCD). Pri multicentrickej CD (MCD) sú postihnuté viaceré skupinylymfatických uzlín. Zároveň pri MCD rozlišujeme dve hlavné podskupiny. MCD, ktorú spôsobuje ľudský herpetický vírus asociovaný s Kaposiho sarkómom – human herpesvirus-8 (HHV-8), sa označuje ako MCD asociovaná s HHV-8. Ak je test na HHV-8 negatívny, tak je ochorenie zaradené do druhej podskupiny: idiopatická (HHV-8 negatívna) MCD (iMCD). V klinickom obraze iMCD existuje pestrá škála symptómov, ktorá môže zahŕňať lymfadenopatiu, konštitučné príznaky, hepatosplenomegáliu, cytopénie a poruchy funkcie viacerých orgánov. iMCD má nepriaznivú prognózu, preto sa v súčasnosti výskum zameriava hlavne na túto formu. Na zásadnom urýchlení výskumu CD sa podieľa aj nezisková organizácia Castleman Disease Collaborative Network (CDCN), ktorá združuje lekárov, pacientov a výskumníkov z celého sveta.
Kľúčové slová:Castlemanova choroba – Castleman Disease Collaborative Network – globálny register ACCELERATE

Abstract:Castleman disease is a rare but potentially fatal disease. The term Castleman disease(CD) represents a group of three heterogenous, hyperinflammatory disorders that have a similar histopathological lymph node appearance. One or more lymph node regions can be involved. When one lymph node (or one region of lymph nodes) is involved, it is considered unicentric CD (UCD). Multicentric CD (MCD) is diagnosed when multiple lymph node regions are involved. In addition, there are two major subtypes of MCD. A MCD subtype caused by Kaposi sarcoma-associated human herpesvirus 8 (HHV-8) is known as HHV-8 associated MCD. A second subtype is diagnosed when HHV-8 tests are negative and is considered idiopathic (HHV-8-negative) MCD (iMCD). The clinical presentation of iMCD varies though can include lymphadenopathy, constitutional symptoms, hepatosplenomegaly, cytopenias, and signs of multiple organ dysfunction, among others. Recent research ...

Pre pokračovanie článku sa   PRIHLÁSTE


NAJČÍTANEJŠIE

 1. Preventívne prehliadky u všeobecných lekárov: prelomová

  Všetci sa zhodneme, že prevencia je lepšia ako liečba. Tento názor sa akceptuje už...


 2. UNION ZP opäť inovovala systém bonifikácie Optimus

  Vážené odborníčky, vážení odborníci, poznáte systém bonifikácie Optimus,...


 3. Pozývame vás sledovať online moderovanú diskusiu PRE

  Diskutovať sa bude o témach, ktoré sa týkajú prevencie, zvládania bežných...

AKTUÁLNE

 1. UNION ZP opäť inovovala systém bonifikácie Optimus

  Vážené odborníčky, vážení odborníci, poznáte systém bonifikácie Optimus,...


 2. Pozývame vás sledovať online moderovanú diskusiu PRE

  Diskutovať sa bude o témach, ktoré sa týkajú prevencie, zvládania bežných...


 3. AOPP žiada ministra zdravotníctva o urýchlené riešenie

  Asociácia na ochranu práv pacientov sa obrátila listom na ministra zdravotníctva...

Tlačové správy

Deväť z desiatich celiatikov nie je diagnostikovaných

Zanedbaná diagnostika môže viesť k vážnym zdravotným komplikáciám, upozornila pri príležitosti Svetového dňa celiakie Slovenská gastroenterologická spoločnosť.  Na Slovensku...

Lokálne znecitlivenie hrdla a konečníka poisťovne plne uhradia

Tieto výkony, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou endoskopických vyšetrení, VšZP od minulého roka lekárom neuhrádzala.  Na žiadosť Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti však...

Preventívna prehliadka môže odhaliť prvé problémy s pečeňou

Stukovatená pečeň sa v našej populácii vyskytuje čoraz častejšie. Všeobecná lekárka pre dospelých MUDr. Diana Baranová hovorí, že zistenie ochorenia je často otázkou náhody. ...

Je zápal prsníka nebezpečný?

Zápal prsníka je bakteriálne ochorenie, ktorým trpia najmä ženy počas dojčenia, ale môže sa vyskytnúť aj inokedy. Pokiaľ sa mastitída podchytí v skorom štádiu, liečba je krátka...

Neliečená hypertenzia zvyšuje riziko infarktu myokardu aj u mladších mužov

Artériová hypertenzia je nebolestivé ochorenie a práve bezpríznakovosť je často dôvodom, prečo sa nediagnostikuje včas.  Diagnóza často prichádza až s komplikáciami, ako je...

Knihy

Ako nediétovať

V publikácii  Ako nediétovať  sa autor zameriava na optimálne kritériá umožňujúce chudnutie a poukazuje na to, ako potraviny ovplyvňujú zdravie a...

Zdravé črevo a trávenie – Mýty verzus fakty

Dielo renomovaného slovenského gastroenterológa doc. Ladislava Kuželu a Zuzany Čižmárikovej poukazuje na skutočnosť, že ľudia sa vo veciach svojho...

Audiológia

Vysoko odborná učebnica Audiológia obsahuje ucelené informácie o anatómii a fyziológii sluchového orgánu, o základoch akustiky, komplexne sú rozpracované...

Dětská otolaryngologie

Autori vybral na spracovanie najbežnejšie situácie, s ktorými sa stretli v ambulantnej starostlivosti o deti s ochoreniami uší, nosa a krku, ako je zápal...

Epidémie v dejinách

Branislav Kovár, Oliver Zajac, Lucia Benediková (ed.) Počet strán: 296 Dostupné aj ako E-kniha Epidémie smrtiacich chorôb ohrozovali ľudstvo od...


Informácie obsiahnuté na tejto stránke, ktoré sú prístupné len po registrácii a prihlásení, sú určené výhradne zdravotníckym pracovníkom a slúžia na medicínske vzdelávanie odbornej verejnosti.

Napíšte nám1+2= (slovom)
©2023 - FABART, s.r.o. Všetky práva sú vyhradené. Kopírovanie a použitie akejkoľvek časti týchto stránok bez súhlasu vydavateľa je zakázané.
Webdesign by CREAS MEDIA