Možnosti profylaxie a liečby COVID-19 –

Snahou autorov príspevku bolo vybrať čo najrelevantnejšie a najnovšie údaje tak, aby poslúžili všetkým kolegom pri rozhodovaní sa, ako liečiť pacientov s chorobou COVID-19.

PUFA vo výžive, v membránach ako

Výživa významne ovplyvňuje vývoj človeka a neskoršie prospievanie v oblasti zdravia. Polynenasýtené mastné kyseliny s dlhým reťazcom sú esenciálnou súčasťou našej stravy.

UDCA – bezpečná a účinná liečba pacientov

Ursodeoxycholová kyselina (UDCA) je fyziologická steroidná, choleretická, hydrofilná žlčová kyselina. Liečebne sa využíva jej hepatoprotektívny efekt.

Idiopatická multicentrická Castlemanova choroba « Späť

Idiopatická multicentrická Castlemanova choroba

1MUDr. Martin Lukáč, PhD., MPH, 1,2Sophia Parente, MS4, 1,3David Fajgenbaum, MD, MBA, MSc, FCPP 1Castleman Disease Collaborative Network, 2Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, 3Orphan Disease Center, University of Pennsylvania 27.11.2020

Súhrn: Castlemanova choroba (CD) je vzácne, ale potenciálne smrteľné ochorenie. Zahŕňa heterogénnu skupinu troch hyperinflamatórnych ochorení s podobným histopatologickým obrazom v lymfatickej uzline. Postihuje jednu alebo viacero skupín lymfatických uzlín. Pri postihnutí jednej lymfatickej uzliny (alebo jednej skupiny lymfatických uzlín) sa ochorenie označuje ako unicentrická CD (UCD). Pri multicentrickej CD (MCD) sú postihnuté viaceré skupinylymfatických uzlín. Zároveň pri MCD rozlišujeme dve hlavné podskupiny. MCD, ktorú spôsobuje ľudský herpetický vírus asociovaný s Kaposiho sarkómom – human herpesvirus-8 (HHV-8), sa označuje ako MCD asociovaná s HHV-8. Ak je test na HHV-8 negatívny, tak je ochorenie zaradené do druhej podskupiny: idiopatická (HHV-8 negatívna) MCD (iMCD). V klinickom obraze iMCD existuje pestrá škála symptómov, ktorá môže zahŕňať lymfadenopatiu, konštitučné príznaky, hepatosplenomegáliu, cytopénie a poruchy funkcie viacerých orgánov. iMCD má nepriaznivú prognózu, preto sa v súčasnosti výskum zameriava hlavne na túto formu. Na zásadnom urýchlení výskumu CD sa podieľa aj nezisková organizácia Castleman Disease Collaborative Network (CDCN), ktorá združuje lekárov, pacientov a výskumníkov z celého sveta.
Kľúčové slová:Castlemanova choroba – Castleman Disease Collaborative Network – globálny register ACCELERATE

Abstract:Castleman disease is a rare but potentially fatal disease. The term Castleman disease(CD) represents a group of three heterogenous, hyperinflammatory disorders that have a similar histopathological lymph node appearance. One or more lymph node regions can be involved. When one lymph node (or one region of lymph nodes) is involved, it is considered unicentric CD (UCD). Multicentric CD (MCD) is diagnosed when multiple lymph node regions are involved. In addition, there are two major subtypes of MCD. A MCD subtype caused by Kaposi sarcoma-associated human herpesvirus 8 (HHV-8) is known as HHV-8 associated MCD. A second subtype is diagnosed when HHV-8 tests are negative and is considered idiopathic (HHV-8-negative) MCD (iMCD). The clinical presentation of iMCD varies though can include lymphadenopathy, constitutional symptoms, hepatosplenomegaly, cytopenias, and signs of multiple organ dysfunction, among others. Recent research ...

Pre pokračovanie článku sa   PRIHLÁSTE


AKTUÁLNE

  1. AOPP žiada ministra zdravotníctva o urýchlené riešenie

    Asociácia na ochranu práv pacientov sa obrátila listom na ministra zdravotníctva...

Tlačové správy

Pacientom s hereditárnym angioedémom pomôže liečba, ale aj pacientske združenie

Pacientom s hereditárnym angioedémom pomôže liečba, ale aj pacientske združenie Na Slovensku pôsobí pacientske združenie HAE Slovakia, ktorého cieľom je pomôcť pacientom s raritným...

Informácie o závislosti od liekov sú podľa Slovákov najmenej dostupné

Dostupnosť informácií o možných rizikách vedúcich k vzniku závislostí je podľa Slovákov najlepšia u drog, alkoholu či tabakových výrobkov. Za najmenej dostupné považujú informácie...

Metóda REZUM

Technológia REZUM je najnovšia najmenej invazívna metóda liečby nezhubného zväčšenia prostaty. Spočíva v aplikácii sterilnej vodnej pary do prostatickej žľazy a možno ju vykonávať aj...

Viac lekárskych úkonov neznamená, že pacient je liečený lepšie

Celosvetové hnutie Vyberaj rozumne ( Choosing wisely ) si už osvojujú aj slovenskí lekári. Po Slovenskej internistickej spoločnosti sa do projektu rozhodla zapojiť aj Slovenská...

Každý štvrtý Slovák sa už stretol s liekom, ktorý mal potenciál vyvolať závislosť

Ukázal to prieskum realizovaný pre projekt Lieky s rozumom, ktorým Asociácia na ochranu práv pacientov SR učí verejnosť o potrebe správneho a bezpečného užívania liekov.  ...

Knihy

Zdravé črevo a trávenie – Mýty verzus fakty

Dielo renomovaného slovenského gastroenterológa doc. Ladislava Kuželu a Zuzany Čižmárikovej poukazuje na skutočnosť, že ľudia sa vo veciach svojho...

Audiológia

Vysoko odborná učebnica Audiológia obsahuje ucelené informácie o anatómii a fyziológii sluchového orgánu, o základoch akustiky, komplexne sú rozpracované...

Dětská otolaryngologie

Autori vybral na spracovanie najbežnejšie situácie, s ktorými sa stretli v ambulantnej starostlivosti o deti s ochoreniami uší, nosa a krku, ako je zápal...

Epidémie v dejinách

Branislav Kovár, Oliver Zajac, Lucia Benediková (ed.) Počet strán: 296 Dostupné aj ako E-kniha Epidémie smrtiacich chorôb ohrozovali ľudstvo od...

Šarlatáni

Kniha Šarlatáni je pokusom o rekonštrukciu bizarných, čudných, niekedy až hrôzostrašných „liečebných postupov“ lekárov, vedcov, liečiteľov, ale aj...


Informácie obsiahnuté na tejto stránke, ktoré sú prístupné len po registrácii a prihlásení, sú určené výhradne zdravotníckym pracovníkom a slúžia na medicínske vzdelávanie odbornej verejnosti.

Napíšte nám1+2= (slovom)
©2021 - FABART, s.r.o. Všetky práva sú vyhradené. Kopírovanie a použitie akejkoľvek časti týchto stránok bez súhlasu vydavateľa je zakázané.
Webdesign by CREAS MEDIA