Edukácia detí a ich rodičov zameraná na

Každý druhý dospelý a každé piate dieťa má nadhmotnosť alebo obezitu. Autorky uvádzajú, že podľa údajov odborníkov je s obezitou spojených viac ako 236 ďalších chronických ochorení.

Úloha črevného mikrobiómu v regulácii

Črevný mikrobióm, ktorý obsahuje gény všetkých mikroorganizmov nášho tráviaceho traktu, zohráva mimoriadne významnú úlohu v regulácii mnohých fyziologických funkcií organizmu človeka.

Alfa-synukleín a jeho význam v diagnostike

Synukleínopatie sú ochorenia súborne charakterizované neuropatologickými procesmi asociovanými s proteínovými inklúziami tvorenými majoritne proteínom α-synukleínom.

Laktózová intolerancia « Späť

Laktózová intolerancia

MUDr. Martin Tkáčik, Gastroenterologická ambulancia, Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. 23.02.2022

Súhrn: Laktózová intolerancia patrí medzi neimunologickú (t. j. nealergickú) hypersenzitivitu na mlieko, čo znamená, že ju nespôsobujú protilátky ani zložky imunitného systému. Pri deficite enzýmu laktáza zisťujeme pokles alebo úplnú absenciu tvorby laktázy v bunkách sliznice tenkého čreva (jejúnum). Môže ísť o progresívny ale fyziologický pokles, t. j. primárnu laktózovú intoleranciu, prípadne ide o prechodný pokles tvorby laktázy pri ochoreniach tráviaceho traktu, t. j. sekundárnu laktózovú intoleranciu. Extrémne vzácne sa vyskytuje kongenitálna laktózová deficiencia, kde nedochádza k tvorbe laktázy už u novorodencov.

Kľúčové slová: laktózová intolerancia, laktóza, laktáza, mlieko

Abstract: Lactose intolerance belongs to the non-immunological milk hypersensitivity, which means it is not caused by antibodies or any other parts of immune system. There is a decline or total absence of lactase production in short bowel cells (jejunum) in case of deficit of this enzyme. It may be either progressive but physiological decline, i.e. primary lactose intolerance, or the decline is temporary due to gastrointestinal diseases, i.e. secondary lactose intolerance. Congenital lactose deficiency occurs extremely rare when production of lactase in newborns is absent.
Key words: lactose intolerance, lactose, lactase, milk

Úvod
Laktózová intolerancia je klinický syndróm,
 ktorý sa prejavuje nástupom gastrointestinálnych symptómov v dôsledku konzumácie laktózy u jedinca s deficitom laktázy a laktózovou malabsorpciou (1). Najčastejším zdrojom laktózy pre ľudí je kravské mlieko a mliečne produkty, ktoré sú z tohto mlieka vyrobené. Mlieko a jeho postavenie v strave je predmetom odborných aj laických diskusií už niekoľko desaťročí. Faktom je, že mlieko a mliečne produkty sú bohatým zdrojom energie a živín, rovnako je kravské mlieko dôležitou surovinou na výrobu rôznych druhov potravín a priemyselných technických produktov. Čo sa týka obsahu laktózy v kozom a ovčom mlieku, je takmer totožný s obsahom laktózy v kravskom mlieku (2). Plemeno, výživa či individualita dojnice len minimálne ovplyvňuje obsah laktózy v mlieku (1). Pri fermentovanom kravskom mlieku (napr. jogurt, cmar) je obsah laktózy o niečo nižší ak...

Pre pokračovanie článku sa   PRIHLÁSTE


NAJČÍTANEJŠIE

 1. Online závislosti alebo excesívne používanie internetu u

  Súhrn:  Pediatri sa vo svojej praxi môžu stretnúť s prípadmi detí a mladých...


 2. Laktózová intolerancia

  Súhrn:  Laktózová intolerancia patrí medzi neimunologickú (t. j. nealergickú)...


 3. Alfa-synukleín a jeho význam v diagnostike

  Súhrn:  Synukleínopatie sú ochorenia súborne charakterizované neuropatologickými...


 4. Úloha črevného mikrobiómu v regulácii činnosti

  Súhrn:  Črevný mikrobióm, ktorý obsahuje gény všetkých mikroorganizmov nášho...


 5. Špecifické sérologické markery imunitnej odpovede pri

  Súhrn:  Špecifické markery humorálnej odpovede sa zisťujú sérologickými...

AKTUÁLNE

 1. AOPP žiada ministra zdravotníctva o urýchlené riešenie

  Asociácia na ochranu práv pacientov sa obrátila listom na ministra zdravotníctva...

Tlačové správy

V nezdravom životom štýle sme predbehli aj Ameriku

Približne polovicu všetkých úmrtí na Slovensku v roku 2019 možno pripísať rizikovým faktorom správania, vrátane dietetických rizík, fajčenia, alkoholu a nízkej fyzickej aktivity.  26...

Ochoreniam srdca pri diabete mellite sa dá predísť

11. november 2021 – Na Slovensku je v súčasnosti evidovaných asi 370 000 pacientov s cukrovkou a podľa odhadov ňou trpí ďalších 100 – 150 000 ľudí, ktorí o svojom ochorení nevedia, alebo...

Po 17 rokoch otvoria Polikliniku Bezručova

Bratislava, 11. novembra 2021 – Po takmer 17 rokoch predstavili zrekonštruovanú bratislavskú Polikliniku Bezručova. Nová kapitola v histórii poskytovania zdravotnej starostlivosti na Bezručovej sa...

Kvapka krvi môže deťom so spinálnou svalovou atrofiou zmeniť život

Kvapka krvi môže deťom so spinálnou svalovou atrofiou zmeniť život Vďaka včasnej diagnostike a liečbe sa môžu vyvíjať primerane Na Slovensku žije v súčasnosti viac ako šesťdesiat...

Pacientom s hereditárnym angioedémom pomôže liečba, ale aj pacientske združenie

Pacientom s hereditárnym angioedémom pomôže liečba, ale aj pacientske združenie Na Slovensku pôsobí pacientske združenie HAE Slovakia, ktorého cieľom je pomôcť pacientom s raritným...

Knihy

Ako nediétovať

V publikácii  Ako nediétovať  sa autor zameriava na optimálne kritériá umožňujúce chudnutie a poukazuje na to, ako potraviny ovplyvňujú zdravie a...

Zdravé črevo a trávenie – Mýty verzus fakty

Dielo renomovaného slovenského gastroenterológa doc. Ladislava Kuželu a Zuzany Čižmárikovej poukazuje na skutočnosť, že ľudia sa vo veciach svojho...

Audiológia

Vysoko odborná učebnica Audiológia obsahuje ucelené informácie o anatómii a fyziológii sluchového orgánu, o základoch akustiky, komplexne sú rozpracované...

Dětská otolaryngologie

Autori vybral na spracovanie najbežnejšie situácie, s ktorými sa stretli v ambulantnej starostlivosti o deti s ochoreniami uší, nosa a krku, ako je zápal...

Epidémie v dejinách

Branislav Kovár, Oliver Zajac, Lucia Benediková (ed.) Počet strán: 296 Dostupné aj ako E-kniha Epidémie smrtiacich chorôb ohrozovali ľudstvo od...