PUFA vo výžive, v membránach ako

Výživa významne ovplyvňuje vývoj človeka a neskoršie prospievanie v oblasti zdravia. Polynenasýtené mastné kyseliny s dlhým reťazcom sú esenciálnou súčasťou našej stravy.

UDCA – bezpečná a účinná liečba pacientov

Ursodeoxycholová kyselina (UDCA) je fyziologická steroidná, choleretická, hydrofilná žlčová kyselina. Liečebne sa využíva jej hepatoprotektívny efekt.

Možnosti profylaxie a liečby COVID-19 –

Snahou autorov príspevku bolo vybrať čo najrelevantnejšie a najnovšie údaje tak, aby poslúžili všetkým kolegom pri rozhodovaní sa, ako liečiť pacientov s chorobou COVID-19.

Mnohopočetná endokrinná neoplázia MEN1, MEN2A, MEN2B « Späť

Mnohopočetná endokrinná neoplázia MEN1, MEN2A, MEN2B

1Doc. Ing. Pavel Blažíček, CSc.; MUDr. Ján Lángoš†; 2RNDr. Eva Weismanová, PhD. 1Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny LF SZU Bratislava; 2Nemocnica ministerstva obrany, Bratislava; 3Onkologický ústav sv. Alžbety, Brat 19.11.2020

Súhrn: MEN 2 je dedičný syndróm s dvoma vyhranenými klinickými variantmi. Najzávažnejšiu chorobnosť vytvára medulárny tyreoidálny karcinóm (MTC) pri MEN 2B, menej agresívny je pri MEN 2A a familiárny MTC sa zararaďuje do syndrómu preto, aby sa nezabudlo na skríning feochromocytómu. Včasná diagnostika umožnila dosiahnuť výrazné liečebné úspechy. Genetická analýza RET protoonkogénu umožňuje spoznať nosiča patologického génu pred jeho klinickou expresiou, vytvára možnosť prežívania pacienta pri včasnom odstránení cieľových orgánov (tyreoidey, paratyreoidey) a umožňuje prevenciu vývinu malígneho tumoru alebo jeho rekurenciu. Biochemický skríning sa má periodicky vykonávať celoživotne, aby sa včas odhalila recidíva operovaného alebo novovzniknutého tumoru.
Kľúčové slová: mnohopočetná endokrinná neoplázia typu 2A a 2B, katecholové amíny, diagnostika, liečba

Abstract: MEN 2 is an inherited syndrome with two distinct clinical variants. The most severe morbidity is medullary thyroid carcinoma (MTC) in MEN 2B, less aggressive in MEN 2A, and familial MTC is included in the syndrome so as not to forget pheochromocytoma screening. Early diagnosis made it possible to achieve significant therapeutic success. Genetic analysis of the RET proto-oncogene allows to identify the carrier of the pathological gene before its clinical expression, creates the possibility of survival of the patient with early removal of target organs (thyroid, parathyroid) and allows prevention of malignant tumor development or recurrence. Biochemical screening should be performed periodically throughout life to detect early recurrence of the operated or newly developed tumor.
Key words: Multiple Endocrine Neoplasia – type 2A and 2B, catecholamines. diagnostic, therapy

Úvod
Mnohopočetnú endokrinnú neopláziu delíme na MEN 1 (Wermerov sy) a na dva podtypy – MEN 2A (Sippleho sy) a MEN 2B. Ide o dominantný autozomálny endokrinný neoplastický syndróm s postihnutím štítnej žľazy, sy...

Pre pokračovanie článku sa   PRIHLÁSTE


AKTUÁLNE

  1. AOPP žiada ministra zdravotníctva o urýchlené riešenie

    Asociácia na ochranu práv pacientov sa obrátila listom na ministra zdravotníctva...

Tlačové správy

Pacientom s hereditárnym angioedémom pomôže liečba, ale aj pacientske združenie

Pacientom s hereditárnym angioedémom pomôže liečba, ale aj pacientske združenie Na Slovensku pôsobí pacientske združenie HAE Slovakia, ktorého cieľom je pomôcť pacientom s raritným...

Informácie o závislosti od liekov sú podľa Slovákov najmenej dostupné

Dostupnosť informácií o možných rizikách vedúcich k vzniku závislostí je podľa Slovákov najlepšia u drog, alkoholu či tabakových výrobkov. Za najmenej dostupné považujú informácie...

Metóda REZUM

Technológia REZUM je najnovšia najmenej invazívna metóda liečby nezhubného zväčšenia prostaty. Spočíva v aplikácii sterilnej vodnej pary do prostatickej žľazy a možno ju vykonávať aj...

Viac lekárskych úkonov neznamená, že pacient je liečený lepšie

Celosvetové hnutie Vyberaj rozumne ( Choosing wisely ) si už osvojujú aj slovenskí lekári. Po Slovenskej internistickej spoločnosti sa do projektu rozhodla zapojiť aj Slovenská...

Každý štvrtý Slovák sa už stretol s liekom, ktorý mal potenciál vyvolať závislosť

Ukázal to prieskum realizovaný pre projekt Lieky s rozumom, ktorým Asociácia na ochranu práv pacientov SR učí verejnosť o potrebe správneho a bezpečného užívania liekov.  ...

Knihy

Zdravé črevo a trávenie – Mýty verzus fakty

Dielo renomovaného slovenského gastroenterológa doc. Ladislava Kuželu a Zuzany Čižmárikovej poukazuje na skutočnosť, že ľudia sa vo veciach svojho...

Audiológia

Vysoko odborná učebnica Audiológia obsahuje ucelené informácie o anatómii a fyziológii sluchového orgánu, o základoch akustiky, komplexne sú rozpracované...

Dětská otolaryngologie

Autori vybral na spracovanie najbežnejšie situácie, s ktorými sa stretli v ambulantnej starostlivosti o deti s ochoreniami uší, nosa a krku, ako je zápal...

Epidémie v dejinách

Branislav Kovár, Oliver Zajac, Lucia Benediková (ed.) Počet strán: 296 Dostupné aj ako E-kniha Epidémie smrtiacich chorôb ohrozovali ľudstvo od...

Šarlatáni

Kniha Šarlatáni je pokusom o rekonštrukciu bizarných, čudných, niekedy až hrôzostrašných „liečebných postupov“ lekárov, vedcov, liečiteľov, ale aj...