Dýchanie ako nástroj posilňovania zdravia

Dýchanie pôsobí na každú bunku v tele, preto má správne dýchanie obrovský prínos pre zdravie a vývin jedinca od momentu jeho splodenia.

Aktuálne látkové závislosti u mladých

V ostatnom čase registrujeme v ambulancii telovýchovného lekára nárast takýchto stavov u mladých športovcov už od 12. roku života.

Poliklinika Bezručova sa otvára detským

Po novom tu nájdete pediatriu, detskú gastroenterológiu a ORL centrum pre deti aj dospelých

Mnohopočetná endokrinná neoplázia MEN1, MEN2A, MEN2B « Späť

Mnohopočetná endokrinná neoplázia MEN1, MEN2A, MEN2B

1Doc. Ing. Pavel Blažíček, CSc.; MUDr. Ján Lángoš†; 2RNDr. Eva Weismanová, PhD. 1Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny LF SZU Bratislava; 2Nemocnica ministerstva obrany, Bratislava; 3Onkologický ústav sv. Alžbety, Brat 19.11.2020

Súhrn: MEN 2 je dedičný syndróm s dvoma vyhranenými klinickými variantmi. Najzávažnejšiu chorobnosť vytvára medulárny tyreoidálny karcinóm (MTC) pri MEN 2B, menej agresívny je pri MEN 2A a familiárny MTC sa zararaďuje do syndrómu preto, aby sa nezabudlo na skríning feochromocytómu. Včasná diagnostika umožnila dosiahnuť výrazné liečebné úspechy. Genetická analýza RET protoonkogénu umožňuje spoznať nosiča patologického génu pred jeho klinickou expresiou, vytvára možnosť prežívania pacienta pri včasnom odstránení cieľových orgánov (tyreoidey, paratyreoidey) a umožňuje prevenciu vývinu malígneho tumoru alebo jeho rekurenciu. Biochemický skríning sa má periodicky vykonávať celoživotne, aby sa včas odhalila recidíva operovaného alebo novovzniknutého tumoru.
Kľúčové slová: mnohopočetná endokrinná neoplázia typu 2A a 2B, katecholové amíny, diagnostika, liečba

Abstract: MEN 2 is an inherited syndrome with two distinct clinical variants. The most severe morbidity is medullary thyroid carcinoma (MTC) in MEN 2B, less aggressive in MEN 2A, and familial MTC is included in the syndrome so as not to forget pheochromocytoma screening. Early diagnosis made it possible to achieve significant therapeutic success. Genetic analysis of the RET proto-oncogene allows to identify the carrier of the pathological gene before its clinical expression, creates the possibility of survival of the patient with early removal of target organs (thyroid, parathyroid) and allows prevention of malignant tumor development or recurrence. Biochemical screening should be performed periodically throughout life to detect early recurrence of the operated or newly developed tumor.
Key words: Multiple Endocrine Neoplasia – type 2A and 2B, catecholamines. diagnostic, therapy

Úvod
Mnohopočetnú endokrinnú neopláziu delíme na MEN 1 (Wermerov sy) a na dva podtypy – MEN 2A (Sippleho sy) a MEN 2B. Ide o dominantný autozomálny endokrinný neoplastický syndróm s postihnutím štítnej žľazy, sy...

Pre pokračovanie článku sa   PRIHLÁSTE


NAJČÍTANEJŠIE

 1. Ako „pestovať“ svoju dušu v druhej polovici života

  Väčšina kultúr naprieč históriou sa viac-menej pohybovala v prvej polovici...


 2. Dýchanie ako nástroj posilňovania zdravia

  Súhrn:  V snahe posilniť životné kompetencie, zlepšiť zdravie a celkovú kvalitu...


 3. Aktuálne látkové závislosti u mladých športovcov

  Súhrn:  Látková závislosť je podľa definície Svetovej zdravotníckej...


 4. Poliklinika Bezručova sa otvára detským pacientom

  Po novom tu nájdete pediatriu, detskú gastroenterológiu   a ORL centrum pre deti...


 5. Bang! Úplná história vesmíru

  Úžasný príbeh vývoja vesmíru Od doby, keď v roku 2006 vyšlo prvé vydanie...

AKTUÁLNE

 1. UNION ZP opäť inovovala systém bonifikácie Optimus

  Vážené odborníčky, vážení odborníci, poznáte systém bonifikácie Optimus,...


 2. Pozývame vás sledovať online moderovanú diskusiu PRE

  Diskutovať sa bude o témach, ktoré sa týkajú prevencie, zvládania bežných...


 3. AOPP žiada ministra zdravotníctva o urýchlené riešenie

  Asociácia na ochranu práv pacientov sa obrátila listom na ministra zdravotníctva...

Tlačové správy

Poliklinika Bezručova sa otvára detským pacientom

Po novom tu nájdete pediatriu, detskú gastroenterológiu   a ORL centrum pre deti aj dospelých Poliklinika Bezručova otvára nové pracoviská na pomoc deťom a reaguje tak na ich kritický...

Deväť z desiatich celiatikov nie je diagnostikovaných

Zanedbaná diagnostika môže viesť k vážnym zdravotným komplikáciám, upozornila pri príležitosti Svetového dňa celiakie Slovenská gastroenterologická spoločnosť.  Na Slovensku...

Lokálne znecitlivenie hrdla a konečníka poisťovne plne uhradia

Tieto výkony, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou endoskopických vyšetrení, VšZP od minulého roka lekárom neuhrádzala.  Na žiadosť Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti však...

Preventívna prehliadka môže odhaliť prvé problémy s pečeňou

Stukovatená pečeň sa v našej populácii vyskytuje čoraz častejšie. Všeobecná lekárka pre dospelých MUDr. Diana Baranová hovorí, že zistenie ochorenia je často otázkou náhody. ...

Je zápal prsníka nebezpečný?

Zápal prsníka je bakteriálne ochorenie, ktorým trpia najmä ženy počas dojčenia, ale môže sa vyskytnúť aj inokedy. Pokiaľ sa mastitída podchytí v skorom štádiu, liečba je krátka...

Knihy

Bang! Úplná história vesmíru

Úžasný príbeh vývoja vesmíru Od doby, keď v roku 2006 vyšlo prvé vydanie knihy  Bang! , sa mnohé zmenilo, preto prichádza kniha  Bang! Úplná...

Ako nediétovať

V publikácii  Ako nediétovať  sa autor zameriava na optimálne kritériá umožňujúce chudnutie a poukazuje na to, ako potraviny ovplyvňujú zdravie a...

Zdravé črevo a trávenie – Mýty verzus fakty

Dielo renomovaného slovenského gastroenterológa doc. Ladislava Kuželu a Zuzany Čižmárikovej poukazuje na skutočnosť, že ľudia sa vo veciach svojho...

Audiológia

Vysoko odborná učebnica Audiológia obsahuje ucelené informácie o anatómii a fyziológii sluchového orgánu, o základoch akustiky, komplexne sú rozpracované...

Dětská otolaryngologie

Autori vybral na spracovanie najbežnejšie situácie, s ktorými sa stretli v ambulantnej starostlivosti o deti s ochoreniami uší, nosa a krku, ako je zápal...