Úloha črevného mikrobiómu v regulácii

Črevný mikrobióm, ktorý obsahuje gény všetkých mikroorganizmov nášho tráviaceho traktu, zohráva mimoriadne významnú úlohu v regulácii mnohých fyziologických funkcií organizmu človeka.

Alfa-synukleín a jeho význam v diagnostike

Synukleínopatie sú ochorenia súborne charakterizované neuropatologickými procesmi asociovanými s proteínovými inklúziami tvorenými majoritne proteínom α-synukleínom.

Edukácia detí a ich rodičov zameraná na

Každý druhý dospelý a každé piate dieťa má nadhmotnosť alebo obezitu. Autorky uvádzajú, že podľa údajov odborníkov je s obezitou spojených viac ako 236 ďalších chronických ochorení.

Špecifické sérologické markery imunitnej odpovede pri infekcii SARS-CoV-2, ich dôkaz a interpretácia « Späť

Špecifické sérologické markery imunitnej odpovede pri infekcii SARS-CoV-2, ich dôkaz a interpretácia

MUDr. Jana Kompaníková, PhD., MUDr. Martina Neuschlová, PhD., MUDr. Vladimíra Sadloňová PhD., Mgr. Nina Kotlebová Ústav mikrobiológie a imunológie JLF v Martine UK v Bratislave 02.03.2022

Súhrn: Špecifické markery humorálnej odpovede sa zisťujú sérologickými testmi. Umožňujú detekciu celkových špecifických protilátok alebo špecifických protilátok v triedach IgM, IgA a IgG, ktoré organizmus tvorí proti imunogénnym antigénom vírusu SARS-CoV-2 počas infekcie alebo po očkovaní. Protilátková odpoveď je súčasťou komplexnej imunitnej odpovede organizmu na infekciu, ktorá je do veľkej miery individuálna a podmienená interakciou imunogénnych súčastí mikroorganizmu a imunitných mechanizmov hostiteľa. Popri protilátkovej odpovedi na infekciu SARS-CoV-2 pravdepodobne ešte významnejšiu úlohu zohráva úloha špecifických T lymfocytov.

Kľúčové slová: SARS-CoV-2, sérologické testy protilátková a bunková imunita 

Abstract: Specific markers of humoral answer to microbial antigens is detected by serological methods. They enable detection of specific total antibodies or specific antibodies in IgM, IgA and IgG classes against individual antigens produced by the organism during SARS-CoV-2 infection or after vaccination. Antibody reaction is a part of complex immunity answer, that is individual and based on the interaction of imogenic molecules of microbes with immunity mechanisms of the host. Together with humoral antibody reaction to the SARS-CoV-2 there is the cellular part of specific immunity based mostly on the stimulation and effector function of T cells.
Key words: SARS CoV2 serological tests, antibody and cell mediated immunity

Úvod 
SARS-CoV-2 pôvodca infekcie COVID-19 patrí do čeľade Coronaviridae, rodu Betacoronavirus. Je to obalený vírus špirálovitej symetrie. Dreň vírusu predstavuje jednovláknová RNA s pozitívnou polaritou (+ssRNA), ktorá má dĺžku asi 30 000 nukleotidov. Z obalu vírusu vyčnievajú glykoproteínové výbežky antigénovej povahy, ktoré slúžia ako ligandy na receptory vnímavej bunky. Genóm SARS-CoV-2 kóduje 29 proteínov vrátane RNA závislej RNA polymerázy (RdRp) a štyroch štrukturálnych proteínov. Patrí medzi povrchový glykoproteín výbežkov (S alebo „spike“ proteín), malý obalový proteín (E), matricový proteín (M) a nukleokapsidový proteín (N). Gén S kóduje proteín viažuci receptor, ktorý umožňuje vírusu infikovať bunky. Tento proteín sprostredkuje väzbu na ACE2 receptor a fúziu s me...

Pre pokračovanie článku sa   PRIHLÁSTE


NAJČÍTANEJŠIE

 1. Online závislosti alebo excesívne používanie internetu u

  Súhrn:  Pediatri sa vo svojej praxi môžu stretnúť s prípadmi detí a mladých...


 2. Laktózová intolerancia

  Súhrn:  Laktózová intolerancia patrí medzi neimunologickú (t. j. nealergickú)...


 3. Alfa-synukleín a jeho význam v diagnostike

  Súhrn:  Synukleínopatie sú ochorenia súborne charakterizované neuropatologickými...


 4. Úloha črevného mikrobiómu v regulácii činnosti

  Súhrn:  Črevný mikrobióm, ktorý obsahuje gény všetkých mikroorganizmov nášho...


 5. Špecifické sérologické markery imunitnej odpovede pri

  Súhrn:  Špecifické markery humorálnej odpovede sa zisťujú sérologickými...

AKTUÁLNE

 1. AOPP žiada ministra zdravotníctva o urýchlené riešenie

  Asociácia na ochranu práv pacientov sa obrátila listom na ministra zdravotníctva...

Tlačové správy

V nezdravom životom štýle sme predbehli aj Ameriku

Približne polovicu všetkých úmrtí na Slovensku v roku 2019 možno pripísať rizikovým faktorom správania, vrátane dietetických rizík, fajčenia, alkoholu a nízkej fyzickej aktivity.  26...

Ochoreniam srdca pri diabete mellite sa dá predísť

11. november 2021 – Na Slovensku je v súčasnosti evidovaných asi 370 000 pacientov s cukrovkou a podľa odhadov ňou trpí ďalších 100 – 150 000 ľudí, ktorí o svojom ochorení nevedia, alebo...

Po 17 rokoch otvoria Polikliniku Bezručova

Bratislava, 11. novembra 2021 – Po takmer 17 rokoch predstavili zrekonštruovanú bratislavskú Polikliniku Bezručova. Nová kapitola v histórii poskytovania zdravotnej starostlivosti na Bezručovej sa...

Kvapka krvi môže deťom so spinálnou svalovou atrofiou zmeniť život

Kvapka krvi môže deťom so spinálnou svalovou atrofiou zmeniť život Vďaka včasnej diagnostike a liečbe sa môžu vyvíjať primerane Na Slovensku žije v súčasnosti viac ako šesťdesiat...

Pacientom s hereditárnym angioedémom pomôže liečba, ale aj pacientske združenie

Pacientom s hereditárnym angioedémom pomôže liečba, ale aj pacientske združenie Na Slovensku pôsobí pacientske združenie HAE Slovakia, ktorého cieľom je pomôcť pacientom s raritným...

Knihy

Ako nediétovať

V publikácii  Ako nediétovať  sa autor zameriava na optimálne kritériá umožňujúce chudnutie a poukazuje na to, ako potraviny ovplyvňujú zdravie a...

Zdravé črevo a trávenie – Mýty verzus fakty

Dielo renomovaného slovenského gastroenterológa doc. Ladislava Kuželu a Zuzany Čižmárikovej poukazuje na skutočnosť, že ľudia sa vo veciach svojho...

Audiológia

Vysoko odborná učebnica Audiológia obsahuje ucelené informácie o anatómii a fyziológii sluchového orgánu, o základoch akustiky, komplexne sú rozpracované...

Dětská otolaryngologie

Autori vybral na spracovanie najbežnejšie situácie, s ktorými sa stretli v ambulantnej starostlivosti o deti s ochoreniami uší, nosa a krku, ako je zápal...

Epidémie v dejinách

Branislav Kovár, Oliver Zajac, Lucia Benediková (ed.) Počet strán: 296 Dostupné aj ako E-kniha Epidémie smrtiacich chorôb ohrozovali ľudstvo od...