Alfa-synukleín a jeho význam v diagnostike

Synukleínopatie sú ochorenia súborne charakterizované neuropatologickými procesmi asociovanými s proteínovými inklúziami tvorenými majoritne proteínom α-synukleínom.

Úloha črevného mikrobiómu v regulácii

Črevný mikrobióm, ktorý obsahuje gény všetkých mikroorganizmov nášho tráviaceho traktu, zohráva mimoriadne významnú úlohu v regulácii mnohých fyziologických funkcií organizmu človeka.

Edukácia detí a ich rodičov zameraná na

Každý druhý dospelý a každé piate dieťa má nadhmotnosť alebo obezitu. Autorky uvádzajú, že podľa údajov odborníkov je s obezitou spojených viac ako 236 ďalších chronických ochorení.

Úloha črevného mikrobiómu v regulácii činnosti centrálnej nervovej sústavy a možnosti jeho modulácie v podpornej terapii kognitívnych a duševných porúch « Späť

Úloha črevného mikrobiómu v regulácii činnosti centrálnej nervovej sústavy a možnosti jeho modulácie v podpornej terapii kognitívnych a duševných porúch

Črevný mikrobióm, ktorý obsahuje gény všetkých mikroorganizmov nášho tráviaceho traktu, zohráva mimoriadne významnú úlohu v regulácii mnohých fyziologických funkcií organizmu človeka.  

MVDr. Alojz Bomba, DrSc.; ARCOBIOME – Advanced Research Centre of Microbiome; Perbiotix, s. r. o. 28.02.2022

Súhrn: Črevný mikrobióm, ktorý obsahuje gény všetkých mikroorganizmov nášho tráviaceho traktu, zohráva mimoriadne významnú úlohu v regulácii mnohých fyziologických funkcií organizmu človeka, predovšetkým imunity, metabolizmu, ale aj centrálnej nervovej sústavy. Črevný mikrobióm je prepojený s mozgom viacerými mechanizmami: prostredníctvom nervu vagu, osi hypotalamus – hypofýza – nadobličky, imunitného systému, neurohormónov. Dôležitú úlohu zohrávajú aj neurotransmitery, na produkcii ktorých sa podieľajú aj črevné baktérie. Signalizácia po osi mikrobióm – črevo – mozog je obojsmerná. Črevná dysbióza, pri ktorej dochádza k narušeniu diverzity, zloženia a funkčnosti črevného mikrobiómu, je spojená s mnohými chronickými chorobami, vrátane neurokognitívnych a duševných porúch i neurodegeneratívnych chorôb. Črevná dysbióza vedie k indukcii systémového zápalu a neurozápalu a k depozícii amyloidu β. Systémový zápal môže prejsť do chronickej formy a viesť k zmenám v osi hypotalamus – hypofýza – nadobličky, a je spojený s rôznymi duševnými poruchami. Narušený mikrobióm môže ovplyvniť tiež produkciu neurotransmiterov a metabolizmus tryptofánu, čo ovplyvňuje duševné zdravie hostiteľa. Mikrobiálne terapeutiká, vrátane probiotík, prebiotík, synbiotík a transplantácie fekálnej mikrobioty, predstavujú nový psychoterapeutický prístup, ktorý ponúka nové možnosti pri poruchách duševného zdravia, ako je demencia a depresia. Výskum črevného mikrobiómu môže v blízkej budúcnosti priniesť poznatky, ktoré výrazne zefektívnia prevenciu a podpornú terapiu mnohých chronických chorôb človeka, využitím personalizovanej a cielenej modulácie črevného mikrobiómu, realizovanej na základe analýzy jeho zloženia a funkčnosti i klinických údajov, prostredníctvom aplikácie prospešných mikroorganizmov, ich konzorcií a nimi produkovaných metabolitov.
Kľúčové slová: neurokognitívne a duševné poruchy, črevný mikrobióm, personalizovaná a cielená modulácia, probiotiká a prebiotiká 

Abstract: Gut microbiome, which consists of the genes of all microorganisms in our gastrointestinal tract, plays an extremely important role in regulation many physiological functions of the human body, especially immunity, metabolism, but also the...

Pre pokračovanie článku sa   PRIHLÁSTE


NAJČÍTANEJŠIE

 1. Online závislosti alebo excesívne používanie internetu u

  Súhrn:  Pediatri sa vo svojej praxi môžu stretnúť s prípadmi detí a mladých...


 2. Laktózová intolerancia

  Súhrn:  Laktózová intolerancia patrí medzi neimunologickú (t. j. nealergickú)...


 3. Alfa-synukleín a jeho význam v diagnostike

  Súhrn:  Synukleínopatie sú ochorenia súborne charakterizované neuropatologickými...


 4. Úloha črevného mikrobiómu v regulácii činnosti

  Súhrn:  Črevný mikrobióm, ktorý obsahuje gény všetkých mikroorganizmov nášho...


 5. Špecifické sérologické markery imunitnej odpovede pri

  Súhrn:  Špecifické markery humorálnej odpovede sa zisťujú sérologickými...

AKTUÁLNE

 1. AOPP žiada ministra zdravotníctva o urýchlené riešenie

  Asociácia na ochranu práv pacientov sa obrátila listom na ministra zdravotníctva...

Tlačové správy

V nezdravom životom štýle sme predbehli aj Ameriku

Približne polovicu všetkých úmrtí na Slovensku v roku 2019 možno pripísať rizikovým faktorom správania, vrátane dietetických rizík, fajčenia, alkoholu a nízkej fyzickej aktivity.  26...

Ochoreniam srdca pri diabete mellite sa dá predísť

11. november 2021 – Na Slovensku je v súčasnosti evidovaných asi 370 000 pacientov s cukrovkou a podľa odhadov ňou trpí ďalších 100 – 150 000 ľudí, ktorí o svojom ochorení nevedia, alebo...

Po 17 rokoch otvoria Polikliniku Bezručova

Bratislava, 11. novembra 2021 – Po takmer 17 rokoch predstavili zrekonštruovanú bratislavskú Polikliniku Bezručova. Nová kapitola v histórii poskytovania zdravotnej starostlivosti na Bezručovej sa...

Kvapka krvi môže deťom so spinálnou svalovou atrofiou zmeniť život

Kvapka krvi môže deťom so spinálnou svalovou atrofiou zmeniť život Vďaka včasnej diagnostike a liečbe sa môžu vyvíjať primerane Na Slovensku žije v súčasnosti viac ako šesťdesiat...

Pacientom s hereditárnym angioedémom pomôže liečba, ale aj pacientske združenie

Pacientom s hereditárnym angioedémom pomôže liečba, ale aj pacientske združenie Na Slovensku pôsobí pacientske združenie HAE Slovakia, ktorého cieľom je pomôcť pacientom s raritným...

Knihy

Ako nediétovať

V publikácii  Ako nediétovať  sa autor zameriava na optimálne kritériá umožňujúce chudnutie a poukazuje na to, ako potraviny ovplyvňujú zdravie a...

Zdravé črevo a trávenie – Mýty verzus fakty

Dielo renomovaného slovenského gastroenterológa doc. Ladislava Kuželu a Zuzany Čižmárikovej poukazuje na skutočnosť, že ľudia sa vo veciach svojho...

Audiológia

Vysoko odborná učebnica Audiológia obsahuje ucelené informácie o anatómii a fyziológii sluchového orgánu, o základoch akustiky, komplexne sú rozpracované...

Dětská otolaryngologie

Autori vybral na spracovanie najbežnejšie situácie, s ktorými sa stretli v ambulantnej starostlivosti o deti s ochoreniami uší, nosa a krku, ako je zápal...

Epidémie v dejinách

Branislav Kovár, Oliver Zajac, Lucia Benediková (ed.) Počet strán: 296 Dostupné aj ako E-kniha Epidémie smrtiacich chorôb ohrozovali ľudstvo od...