Dýchanie ako nástroj posilňovania zdravia

Dýchanie pôsobí na každú bunku v tele, preto má správne dýchanie obrovský prínos pre zdravie a vývin jedinca od momentu jeho splodenia.

Aktuálne látkové závislosti u mladých

V ostatnom čase registrujeme v ambulancii telovýchovného lekára nárast takýchto stavov u mladých športovcov už od 12. roku života.

Poliklinika Bezručova sa otvára detským

Po novom tu nájdete pediatriu, detskú gastroenterológiu a ORL centrum pre deti aj dospelých

V nezdravom životom štýle sme predbehli aj Ameriku « Späť

V nezdravom životom štýle sme predbehli aj Ameriku

-ts- 28.11.2021

Približne polovicu všetkých úmrtí na Slovensku v roku 2019 možno pripísať rizikovým faktorom správania, vrátane dietetických rizík, fajčenia, alkoholu a nízkej fyzickej aktivity. 

26 % všetkých úmrtí na Slovensku mali v roku 2019 na svedomí diétne riziká, čo je o 9 % viac ako priemer EÚ, vyplýva zo štúdie Nevyužitý potenciál stravy, fajčenia a konzumácie alkoholu na Slovensku, za ktorou stoja slovenskí analytici na čele s Martinom Smatanom. Autori štúdie si všímajú aj dĺžku dožitia, ktorá je na Slovensku významne nielen pod priemerom EÚ, ale aj krajín Vyšehradskej skupiny. Slovensko patrí k najhorším krajinám OECD, čo sa diétnych rizík týka, a v spotrebe cukru sme dokonca prekonali aj Spojené štáty Americké. Za ostatných dvadsať rokov sme spotrebu cukru viac ako zdvojnásobili. Problémom sú najmä sladené nápoje, ktorých spotreba sa ustálila na 106 litroch na obyvateľa ročne. Rovnako sa zdvojnásobila aj miera obezity u mladistvých. Alarmujúce je, že každý šiesty dospievajúci je obézny. Podiel silných fajčiarov sa zvýšil z 22 % na 26 %. V spotrebe alkoholu je Slovensko na ôsmom mieste spomedzi krajín EÚ, pričom výdavky slovenských domácností na alkohol sú v porovnaní s EÚ nadpriemerné.

Štúdia Nevyužitý potenciál stravy, fajčenia a konzumácie alkoholu na Slovensku si veľmi detailne všíma niekoľko kľúčových faktorov, ktoré sa týkajú životného štýlu, stravovania, spotreby alkoholu, fajčenia, konzumácie sladených nápojov, nezdravých potravín a porovnáva ich s takými ukazovateľmi, ako je miera odvrátiteľných úmrtí, počet pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami, najmä infarktom či cievnou mozgovou príhodou, pľúcnymi ochoreniami a rakovinou.
Úroveň zdravotnej starostlivosti predstavuje iba 15 – 25 % z celkového zdravotného stavu pacienta. Zvyšných 60 – 85 % tvoria faktory životného prostredia, diétnych návykov – stravovania, konzumácie alkoholu, fajčenia či fyzickej aktivity. V roku 2018 bolo na prevenciu na Slovensku vyčlenených menej ako 1 % súčasných výdavkov na zdravotníctvo, zatiaľ čo v EÚ to bolo priemerne 2,8 % výdavkov. „Nie je preto prekvapujúce, že približne polovicu všetkých úmrtí na Slovensku v roku 2019 možno pripísať práve rizikovým faktorom správania,“ hovorí analytik Martin Smatana. 

V spotrebe cukru sme prekonali USA „Ak sa pýtate na to, či je slovenská strava dostatočne zdravá, odpoveď je, žiaľ, nie. V porovnaní 47 európskych krajín, pokiaľ ide o úmrtia na srdcovo-cievne ochorenia, z dôvodu zlého stravovania alebo inak povedané z dôvodu diétnych rizík, je
Slovensko na siedmom najhoršom mieste,“ vysvetľuje Smatana.
Úmrtnosť na Slovensku je z tohto dôvodu o 140 % väčšia ako priemer EÚ a o 30 % vyššia ako v susednej Českej republike. O nezdravom životnom štýle Slovákov vypovedá aj spotreba cukru, ktorá sa v rokoch 2000 – 2018 viac ako zdvojnásobila a v roku 2016 sme v spotrebe tejto komodity prekonali aj USA. Z 38 krajín OECD sme v spotrebe cukru na 5. mieste, a to najmä z dôvodu konzumácie veľkého množstva sladených nápojov, sirupov a džúsov. „Ako problém sa javí najmä konzumácia cukru u mladistvých. Na Slovensku 15-roční mladiství konzumujú o dve tretiny viac sladených nápojov ako je priemer EÚ,“  hovorí Martin Smatana. 

To má za následok aj rastúcu mieru obezity, ktorá sa za ostatné roky v kategórii mladistvých a dospievajúcich takmer zdvojnásobila. Každý šiesty dospievajúci je v súčasnosti obézny, pričom práve nadváha a obezita spôsobuje okrem srdcovo-cievnych rizík aj sociálne a psychické problémy mladých ľudí. „To čo spája zlé štatistiky väčšiny postkomunistických krajín je podľa môjho názoru strata pocitu zodpovednosti za vlastné zdravie. To sa objavuje aj u mileniálov. Celé generácie postkomunistických krajín boli udržiavané v tom, že štát je zodpovedný a ten sa má starať, žiaľ je to mylná predstava,“ zdôrazňuje prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc., hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre kardiológiu. 

Regulačné opatrenia v záujme verejného zdravia 
Zvrátiť tento nelichotivý stav sa dá len efektívnou politikou a zásahom štátu formou prísnej regulácie. Ide o pomerne ľahko realizovateľné opatrenia, ktoré však môžu pôsobiť preventívne. Hovoríme o zákaze trans-tukov, povinnej regulácii soli v potravinách, dani zo sladených nápojov a dotácii na ovocie a zeleninu, zhodujú sa autori štúdie. 
„Prísne zníženie trans-mastných kyselín sa osvedčilo v Dánsku, ale aj v USA. Povinné limity na trans-tuky majú aj Rakúsko, Maďarsko, Slovinsko a iné krajiny, a k rovnakému opatreniu by malo pristúpiť aj Slovensko, vzhľadom na presvedčivé dôkazy o tom, že práve tieto tuky sú spojené so srdcovo-cievnymi úmrtiami,“ hovorí Smatana. Nemenej dôležitým opatrením je aj nevyhnutná politická intervencia na zníženie príjmu soli v potravinách zavedením legislatívy, ktorá by uložila výrobcom cielené zníženie soli v ich produktoch. 
Daň zo sladených nápojov je najbežnejšou intervenciou štátu na zmenu stravy obyvateľov s veľkým prínosom na zdravie ľudí. Poľsko či Maďarsko len nedávno zaviedli dane z cukru a rovnaké opatrenie vo výške 10 alebo 30 % zdanenia odporúčajú autori štúdie aj na Slovensku. Pozitívny účinok na zníženie zbytočných úmrtí, zníženie výdavkov na zdravotnú starostlivosť a stratu produktivity môže vyvolať aj dotácia na ovocie a zeleninu. 

Sme silní fajčiari, cestou môžu byť bezdymové alternatívy 
Čo sa životného štýlu týka, Slovensku patrí nelichotivé miesto aj v podiele fajčiarov. Podiel silných fajčiarov sa zvýšil z 22 % na zhruba 26 %. Medzi nezamestnanými je podiel fajčiarov dvakrát vyšší ako v ostatnej populácii.

V spotrebe alkoholu máme nelichotivé prvenstvo 
Okrem rizikovosti tabaku a fajčenia sa autori štúdie zamerali aj na alkohol ako rizikový faktor spôsobujúci nielen rôzne druhy rakoviny (hltana, hrtana či pečene), ale aj na jeho škodlivé účinky na ľudský mozog, psychiku a sociálne správanie. V porovnaní so Západnou Európou má Slovensko v rámci kultúrnej tradície výraznejšie zastúpenie alkoholu a jeho vyššiu priemernú spotrebu. Podľa Eurostatu, čo sa výdavkov slovenských domácností na alkohol týka, sú nadpriemerné a predstavujú približne 2,3 % príjmu domácností. Podľa údajov WHO z roku 2018 predstavuje priemerná spotreba čistého alkoholu ročne na Slovensku 11,5 litra, čo je vysoko nad svetový priemer. 

Aj v tomto prípade autori naznačujú jasné regulácie štátu v záujme čo najefektívnejšej politiky. Ide primárne o propagáciu nápojov s nižším množstvom alkoholu, obmedzenie predaja alkoholu po 22:00 hodine a zvýšenie vekovej hranice na konzumáciu alkoholu na 21 rokov. 

 


NAJČÍTANEJŠIE

 1. Aby to tak nebolelo - kniha o téme, ktorá sa týka

  „Celý život pracujem ako novinárka a vždy som sa snažila písať tak, aby moje...

AKTUÁLNE

 1. UNION ZP opäť inovovala systém bonifikácie Optimus

  Vážené odborníčky, vážení odborníci, poznáte systém bonifikácie Optimus,...


 2. Pozývame vás sledovať online moderovanú diskusiu PRE

  Diskutovať sa bude o témach, ktoré sa týkajú prevencie, zvládania bežných...


 3. AOPP žiada ministra zdravotníctva o urýchlené riešenie

  Asociácia na ochranu práv pacientov sa obrátila listom na ministra zdravotníctva...

Tlačové správy

Poliklinika Bezručova sa otvára detským pacientom

Po novom tu nájdete pediatriu, detskú gastroenterológiu   a ORL centrum pre deti aj dospelých Poliklinika Bezručova otvára nové pracoviská na pomoc deťom a reaguje tak na ich kritický...

Deväť z desiatich celiatikov nie je diagnostikovaných

Zanedbaná diagnostika môže viesť k vážnym zdravotným komplikáciám, upozornila pri príležitosti Svetového dňa celiakie Slovenská gastroenterologická spoločnosť.  Na Slovensku...

Lokálne znecitlivenie hrdla a konečníka poisťovne plne uhradia

Tieto výkony, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou endoskopických vyšetrení, VšZP od minulého roka lekárom neuhrádzala.  Na žiadosť Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti však...

Preventívna prehliadka môže odhaliť prvé problémy s pečeňou

Stukovatená pečeň sa v našej populácii vyskytuje čoraz častejšie. Všeobecná lekárka pre dospelých MUDr. Diana Baranová hovorí, že zistenie ochorenia je často otázkou náhody. ...

Je zápal prsníka nebezpečný?

Zápal prsníka je bakteriálne ochorenie, ktorým trpia najmä ženy počas dojčenia, ale môže sa vyskytnúť aj inokedy. Pokiaľ sa mastitída podchytí v skorom štádiu, liečba je krátka...

Knihy

Bang! Úplná história vesmíru

Úžasný príbeh vývoja vesmíru Od doby, keď v roku 2006 vyšlo prvé vydanie knihy  Bang! , sa mnohé zmenilo, preto prichádza kniha  Bang! Úplná...

Ako nediétovať

V publikácii  Ako nediétovať  sa autor zameriava na optimálne kritériá umožňujúce chudnutie a poukazuje na to, ako potraviny ovplyvňujú zdravie a...

Zdravé črevo a trávenie – Mýty verzus fakty

Dielo renomovaného slovenského gastroenterológa doc. Ladislava Kuželu a Zuzany Čižmárikovej poukazuje na skutočnosť, že ľudia sa vo veciach svojho...

Audiológia

Vysoko odborná učebnica Audiológia obsahuje ucelené informácie o anatómii a fyziológii sluchového orgánu, o základoch akustiky, komplexne sú rozpracované...

Dětská otolaryngologie

Autori vybral na spracovanie najbežnejšie situácie, s ktorými sa stretli v ambulantnej starostlivosti o deti s ochoreniami uší, nosa a krku, ako je zápal...