Úloha črevného mikrobiómu v regulácii

Črevný mikrobióm, ktorý obsahuje gény všetkých mikroorganizmov nášho tráviaceho traktu, zohráva mimoriadne významnú úlohu v regulácii mnohých fyziologických funkcií organizmu človeka.

Edukácia detí a ich rodičov zameraná na

Každý druhý dospelý a každé piate dieťa má nadhmotnosť alebo obezitu. Autorky uvádzajú, že podľa údajov odborníkov je s obezitou spojených viac ako 236 ďalších chronických ochorení.

Alfa-synukleín a jeho význam v diagnostike

Synukleínopatie sú ochorenia súborne charakterizované neuropatologickými procesmi asociovanými s proteínovými inklúziami tvorenými majoritne proteínom α-synukleínom.

Viac lekárskych úkonov neznamená, že pacient je liečený lepšie « Späť

Viac lekárskych úkonov neznamená, že pacient je liečený lepšie

06.11.2020

Celosvetové hnutie Vyberaj rozumne (Choosing wisely) si už osvojujú aj slovenskí lekári. Po Slovenskej internistickej spoločnosti sa do projektu rozhodla zapojiť aj Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva. 

Výsledkom vzájomnej spolupráce lekárov je TOP 7 odporúčaní, ktoré v praxi najčastejšie vedú k nadmernej diagnostike či liečbe. Iniciatívu, ktorej cieľom je efektívnejšia liečba a diagnostika, podporuje aj Asociácia na ochranu práv pacientov SR.

Epidemiologické údaje z USA ukázali, že až 30 % výdavkov na zdravotnú starostlivosť sa vynakladá zbytočne, teda bez akéhokoľvek prínosu pre pacienta. Nadmerná diagnostika a liečba pritom neobchádza ani Slovensko. 

„Niektoré postupy lekárov pretrvávajú z minulosti. Za inými stojí tlak zo strany pacienta, ktorý sa dožaduje konkrétnych vyšetrení či liečby. Z medicínskeho hľadiska však takéto postupy nemajú pre pacienta žiaden význam,“ hovorí MUDr. Jana Bendová, PhD., MPH, MBA, členka výboru Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva. Sama pritom mala osobnú skúsenosť s nadmernou, a teda zbytočnou diagnostikou. Trvalo jej rok či dva, kým prišla na to, že nie je v rámci prevencie potrebné vykonať u každého fajčiara nad 40 rokov röntgen hrudníka tak, ako si to osvojila počas praxe u jedného lekára.

 

Problémom medicínskej praxe však nie je len tradovanie nesprávnych postupov medzi lekármi. Za uplynulé roky sa významným spôsobom zmenil aj vzťah medzi lekárom a pacientom. Pre lekárov je čoraz náročnejšie pacientom argumentovať. „Pacient má dnes prakticky neobmedzený prístup k informáciám. Často je to však skôr na škodu, keďže pre pacienta je náročné vyhodnotiť dôveryhodnosť zdroja a tiež prínos a opodstatnenie zaručených rád konkrétne v jeho liečbe,“uviedla Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR (AOPP). Podľa nej je dôležité, aby sa pacienti zaujímali a vzdelávali, no zároveň, aby čerpali z dôveryhodných zdrojov a dôverovali svojmu lekárovi, o čo sa AOPP usiluje aj v rámci svojich aktivít.

Nadmerná diagnostika a liečba nie len otázkou zdravia, ale aj kapacít a peňazí. „Každý nadbytočný výkon znamená, že daný lekár má menej času na pacientov, ktorí reálne potrebujú jeho pomoc. Pritom už dnes máme nedostatok lekárov a tento problém sa so starnutím populácie bude ešte zväčšovať,“ upozorňuje M. Lévyová. 

Pacient by mal podľa Lévyovej vedieť, že ak sa aj napriek odporúčaniam lekára dožaduje vyšetrenia či liečby, ktoré pre neho nepredstavujú žiaden prínos, alebo mu môžu dokonca uškodiť, ukráti o liečbu aj ďalších pacientov.„Vieme, že peňazí v zdravotníctve nie je dostatok. Preto vítam takéto iniciatívy, ktoré nám môžu pomôcť identifikovať vnútorné rezervy a bez akéhokoľvek negatívneho dopadu na pacienta presmerovať peniaze tam, kde ich je treba,“dodáva.

 

V roku 2017 sa do iniciatívy Vyberaj rozumne zapojila Slovenská internistická spoločnosť pod vedením prof. MUDr. Ivice Lazúrovej, DrSc., FRCP. V tomto roku sa pre rovnaký krok rozhodla aj Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva. „V rámci iniciatívy sa nám podarilo od všeobecných lekárov zozbierať až 200 podnetov. Z nich sme následne po odborných analýzach a vyhodnoteniach vybrali 7 TOP odporúčaní, ktoré reflektovali na najčastejšie a najzávažnejšie podnety z praxe všeobecného lekára,“vysvetľuje MUDr. Bendová. Odporúčania sa týkali ako diagnostických, tak aj liečebných postupov. Podľa slov Bendovej nemá ísť o konkurenciu k štandardom diagnostických a terapeutických postupov, ktoré usmerňujú prácu zdravotníkov, ale o spätnú väzbu priamo od lekárov, ktorú by mali tieto štandardy zohľadniť.

Iniciatíva Vyberaj rozumne je behom na dlhé trate. Podľa Bendovej by sme vedeli zmerať jej efekt vyhodnotením počtu nadbytočných výkonov v minulom roku a napríklad o päť rokov. Verí však, že tento projekt má potenciál na úspech a podarí sa prelomiť rokmi zaužívané zbytočné postupy, keďže iniciatíva išla zdola, teda priamo od lekárov. „Vnímam celospoločenskú zodpovednosť za to, kam sa všeobecné lekárstvo uberá. Je dôležité, a to pre pacienta, ako aj pre celý zdravotnícky systém, aby nebolo založené len na tradíciách, ale v prvom rade na medicíne založenej na dôkazoch,“ uzatvára MUDr. Bendová. 


NAJČÍTANEJŠIE

 1. Je zápal prsníka nebezpečný?

  Zápal prsníka je bakteriálne ochorenie, ktorým trpia najmä ženy počas...


 2. Preventívna prehliadka môže odhaliť prvé problémy s

  Stukovatená pečeň sa v našej populácii vyskytuje čoraz častejšie. Všeobecná...


 3. Neliečená hypertenzia zvyšuje riziko infarktu myokardu aj

  Artériová hypertenzia je nebolestivé ochorenie a práve bezpríznakovosť je často...

AKTUÁLNE

 1. AOPP žiada ministra zdravotníctva o urýchlené riešenie

  Asociácia na ochranu práv pacientov sa obrátila listom na ministra zdravotníctva...

Tlačové správy

Neliečená hypertenzia zvyšuje riziko infarktu myokardu aj u mladších mužov

Artériová hypertenzia je nebolestivé ochorenie a práve bezpríznakovosť je často dôvodom, prečo sa nediagnostikuje včas.  Diagnóza často prichádza až s komplikáciami, ako je...

Preventívna prehliadka môže odhaliť prvé problémy s pečeňou

Stukovatená pečeň sa v našej populácii vyskytuje čoraz častejšie. Všeobecná lekárka pre dospelých MUDr. Diana Baranová hovorí, že zistenie ochorenia je často otázkou náhody. ...

Je zápal prsníka nebezpečný?

Zápal prsníka je bakteriálne ochorenie, ktorým trpia najmä ženy počas dojčenia, ale môže sa vyskytnúť aj inokedy. Pokiaľ sa mastitída podchytí v skorom štádiu, liečba je krátka...

V nezdravom životom štýle sme predbehli aj Ameriku

Približne polovicu všetkých úmrtí na Slovensku v roku 2019 možno pripísať rizikovým faktorom správania, vrátane dietetických rizík, fajčenia, alkoholu a nízkej fyzickej aktivity.  26...

Ochoreniam srdca pri diabete mellite sa dá predísť

11. november 2021 – Na Slovensku je v súčasnosti evidovaných asi 370 000 pacientov s cukrovkou a podľa odhadov ňou trpí ďalších 100 – 150 000 ľudí, ktorí o svojom ochorení nevedia, alebo...

Knihy

Ako nediétovať

V publikácii  Ako nediétovať  sa autor zameriava na optimálne kritériá umožňujúce chudnutie a poukazuje na to, ako potraviny ovplyvňujú zdravie a...

Zdravé črevo a trávenie – Mýty verzus fakty

Dielo renomovaného slovenského gastroenterológa doc. Ladislava Kuželu a Zuzany Čižmárikovej poukazuje na skutočnosť, že ľudia sa vo veciach svojho...

Audiológia

Vysoko odborná učebnica Audiológia obsahuje ucelené informácie o anatómii a fyziológii sluchového orgánu, o základoch akustiky, komplexne sú rozpracované...

Dětská otolaryngologie

Autori vybral na spracovanie najbežnejšie situácie, s ktorými sa stretli v ambulantnej starostlivosti o deti s ochoreniami uší, nosa a krku, ako je zápal...

Epidémie v dejinách

Branislav Kovár, Oliver Zajac, Lucia Benediková (ed.) Počet strán: 296 Dostupné aj ako E-kniha Epidémie smrtiacich chorôb ohrozovali ľudstvo od...