Úloha črevného mikrobiómu v regulácii

Črevný mikrobióm, ktorý obsahuje gény všetkých mikroorganizmov nášho tráviaceho traktu, zohráva mimoriadne významnú úlohu v regulácii mnohých fyziologických funkcií organizmu človeka.

Edukácia detí a ich rodičov zameraná na

Každý druhý dospelý a každé piate dieťa má nadhmotnosť alebo obezitu. Autorky uvádzajú, že podľa údajov odborníkov je s obezitou spojených viac ako 236 ďalších chronických ochorení.

Alfa-synukleín a jeho význam v diagnostike

Synukleínopatie sú ochorenia súborne charakterizované neuropatologickými procesmi asociovanými s proteínovými inklúziami tvorenými majoritne proteínom α-synukleínom.

Choroby očí, výživa a životný štýl v súbore pacientov « Späť

Choroby očí, výživa a životný štýl v súbore pacientov

Ing. Katarína Fatrcová-Šramková, PhD., Veronika Sýkorová; Ústav výživy a genomiky, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre 10.03.2022

Súhrn: Cieľom práce bolo zhodnotiť výskyt chorôb očí a s nimi súvisiace aspekty vo vybranom súbore pacientov. Výskumu sa zúčastnilo 63 pacientov vo veku 12 – 73 rokov. Najväčšie zastúpenie v súbore bolo vo vekovom rozsahu 46 – 55 rokov (25,4 %) a 25 – 35 rokov (20,3 %). U pacientov boli otázkami zisťované a hodnotené stravovacie a životné zvyklosti. Stravovanie pacientov má mnohé nedostatky, najmä v konzumácii rýb s frekvenciou iba 1 – 2x za mesiac (58,7 %), orechov a semien (41,3 %), ako aj v konzumácii strukovín (34,9 %). Uvedené potraviny sú dôležité v prevencii chorôb očí z hľadiska zastúpenia dôležitých látok pre zdravie. Konzum ovocia a zeleniny bol deficitný, 1 – 2 ks ovocia denne u 66,7 % a zeleniny u 61,9 % pacientov. Osobitne bol v práci analyzovaný príjem nutričných suplementov. Po zistení diagnózy obmedzilo fajčenie len 9,5 % pacientov.  Je nevyhnutné zamerať sa na zlepšenie prevencie, aplikovanie zásad a odporúčaní na udržanie a zlepšenie zdravotného stavu.
Kľúčové slová: ochorenia očí, vekom podmienená degenerácia makuly, katarakta, prevencia, výživa, životný štýl

Abstract: The aim of the work was to evaluate the incidence of eye diseases and related aspects in a selected group of patients. The study involved 63 patients aged 12 – 73 years. The largest representation in the group was in the age range of 46 – 55 years (25,4%) and 25 – 35 years (20,3%). The patients’ diet and lifestyle habits were identified and evaluated using a questionnaire. Patients’ diet has many negatives, especially in the consumption of fish with a frequency of only 1 – 2 times a month (58,7%), nuts and seeds (41,3%) as well as in the consumption of legumes (34,9%). These foods are important in the prevention of eye diseases in terms of the presence of important substances for health. Consumption of fruits and vegetables was deficient, 1 – 2 fruits a day in 66,7% and vegetables in 61,9% of patients. In particular, the intake of nutritional supplements was analysed in this work. After diagnosis, smoking was restricted by only 9,5% of patients. It is necessary to focus on improving prevention, applying principles and recommendations for maintaining and impr...

Pre pokračovanie článku sa   PRIHLÁSTE


NAJČÍTANEJŠIE

 1. Online závislosti alebo excesívne používanie internetu u

  Súhrn:  Pediatri sa vo svojej praxi môžu stretnúť s prípadmi detí a mladých...


 2. Laktózová intolerancia

  Súhrn:  Laktózová intolerancia patrí medzi neimunologickú (t. j. nealergickú)...


 3. Alfa-synukleín a jeho význam v diagnostike

  Súhrn:  Synukleínopatie sú ochorenia súborne charakterizované neuropatologickými...


 4. Úloha črevného mikrobiómu v regulácii činnosti

  Súhrn:  Črevný mikrobióm, ktorý obsahuje gény všetkých mikroorganizmov nášho...


 5. Špecifické sérologické markery imunitnej odpovede pri

  Súhrn:  Špecifické markery humorálnej odpovede sa zisťujú sérologickými...

AKTUÁLNE

 1. AOPP žiada ministra zdravotníctva o urýchlené riešenie

  Asociácia na ochranu práv pacientov sa obrátila listom na ministra zdravotníctva...

Tlačové správy

V nezdravom životom štýle sme predbehli aj Ameriku

Približne polovicu všetkých úmrtí na Slovensku v roku 2019 možno pripísať rizikovým faktorom správania, vrátane dietetických rizík, fajčenia, alkoholu a nízkej fyzickej aktivity.  26...

Ochoreniam srdca pri diabete mellite sa dá predísť

11. november 2021 – Na Slovensku je v súčasnosti evidovaných asi 370 000 pacientov s cukrovkou a podľa odhadov ňou trpí ďalších 100 – 150 000 ľudí, ktorí o svojom ochorení nevedia, alebo...

Po 17 rokoch otvoria Polikliniku Bezručova

Bratislava, 11. novembra 2021 – Po takmer 17 rokoch predstavili zrekonštruovanú bratislavskú Polikliniku Bezručova. Nová kapitola v histórii poskytovania zdravotnej starostlivosti na Bezručovej sa...

Kvapka krvi môže deťom so spinálnou svalovou atrofiou zmeniť život

Kvapka krvi môže deťom so spinálnou svalovou atrofiou zmeniť život Vďaka včasnej diagnostike a liečbe sa môžu vyvíjať primerane Na Slovensku žije v súčasnosti viac ako šesťdesiat...

Pacientom s hereditárnym angioedémom pomôže liečba, ale aj pacientske združenie

Pacientom s hereditárnym angioedémom pomôže liečba, ale aj pacientske združenie Na Slovensku pôsobí pacientske združenie HAE Slovakia, ktorého cieľom je pomôcť pacientom s raritným...

Knihy

Ako nediétovať

V publikácii  Ako nediétovať  sa autor zameriava na optimálne kritériá umožňujúce chudnutie a poukazuje na to, ako potraviny ovplyvňujú zdravie a...

Zdravé črevo a trávenie – Mýty verzus fakty

Dielo renomovaného slovenského gastroenterológa doc. Ladislava Kuželu a Zuzany Čižmárikovej poukazuje na skutočnosť, že ľudia sa vo veciach svojho...

Audiológia

Vysoko odborná učebnica Audiológia obsahuje ucelené informácie o anatómii a fyziológii sluchového orgánu, o základoch akustiky, komplexne sú rozpracované...

Dětská otolaryngologie

Autori vybral na spracovanie najbežnejšie situácie, s ktorými sa stretli v ambulantnej starostlivosti o deti s ochoreniami uší, nosa a krku, ako je zápal...

Epidémie v dejinách

Branislav Kovár, Oliver Zajac, Lucia Benediková (ed.) Počet strán: 296 Dostupné aj ako E-kniha Epidémie smrtiacich chorôb ohrozovali ľudstvo od...