Edukácia detí a ich rodičov zameraná na

Každý druhý dospelý a každé piate dieťa má nadhmotnosť alebo obezitu. Autorky uvádzajú, že podľa údajov odborníkov je s obezitou spojených viac ako 236 ďalších chronických ochorení.

Preventívne prehliadky u všeobecných lekárov:

Na preventívnu prehliadku má ísť ten, kto to potrebuje, a ten, u koho je zmysluplná. Samozrejme, má byť spojená s preventívnou intervenciou, teda prinajmenšom edukáciou aj úplne zdravého občana.

Úloha črevného mikrobiómu v regulácii

Črevný mikrobióm, ktorý obsahuje gény všetkých mikroorganizmov nášho tráviaceho traktu, zohráva mimoriadne významnú úlohu v regulácii mnohých fyziologických funkcií organizmu človeka.

Imunosenescencia a vplyv optimálnej výživy a fyzickej aktivity na imunitný systém v starobe « Späť

Imunosenescencia a vplyv optimálnej výživy a fyzickej aktivity na imunitný systém v starobe

MUDr. Martina Neuschlová, PhD.; Ústav mikrobiológie a imunológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine 02.03.2022

Súhrn: S pokročilým vekom nastávajú zmeny vo všetkých orgánoch a tkanivách vrátane imunitného systému, ktorý prechádza procesom remodelácie, známym ako imunosenescencia, so značnými posunmi v subpopuláciách leukocytov a poklesom funkcií buniek imunity. Klinicky má imunosenescencia zásadný vplyv na zdravotný stav starších ľudí a je charakterizovaná zvýšenou vnímavosťou k infekciám, častou reaktiváciou latentných vírusov, zníženou účinnosťou vakcinácie a zvýšenou prevalenciou autoimunitných a nádorových ochorení. Imunosenescenciu zhoršuje zlý stav výživy, nedostatok fyzickej aktivity a úbytok svalovej hmoty. Naopak, faktory vonkajšieho prostredia ako primerané cvičenie a výživa pozitívne vplývajú na imunitný systém v procese starnutia.
Kľúčové slová: starnutie, imunita, imunosenescencia, fyzická aktivita, probiotiká

Abstract: With advanced age, changes occur in all organs and tissues, including the immune system, which undergoes a process of remodelling known as immunosenescence with significant shifts in leukocyte subpopulations and a decline in immune cell function. Clinically, immunosenescence has a major impact on the health of the elderly and is characterized by increased susceptibility to infections, frequent reactivation of latent viruses, reduced vaccination efficacy, and an increased prevalence of autoimmune and cancer diseases. Immunosenescence is exacerbated by poor nutritional status, lack of physical activity and loss of muscle mass. Conversely, environmental factors such as adequate exercise and nutrition have a positive effect on the immune system in the aging process.
Key words
: aging, immunity, immunosenescence, physical activity, probiotics

Úvod
Starnutie predstavuje komplexný proces, ktorý významne ovplyvňuje fungovanie imunitného systému. Je úzko prepojený s fungovaním ostatných systémov ľudského organizmu. Pokles jeho funkcií vedie k zvýšenej náchylnosti na infekčné choroby, zníženej odpovedi na očkovanie, zvýšenej prevalencii nádorových, autoimunitných a početných chronických ochorení charakterizovaných pretrvávajúcim prozápalovým stavom. Tieto zmeny imunitných reakcií súvisiace s vekom a odrážajúce zmeny na úrovni bunkovej aj protilátkovej imunity sa označujú ako imunosenescencia (1)...

Pre pokračovanie článku sa   PRIHLÁSTE


AKTUÁLNE

  1. UNION ZP opäť inovovala systém bonifikácie Optimus

    Vážené odborníčky, vážení odborníci, poznáte systém bonifikácie Optimus,...


  2. Pozývame vás sledovať online moderovanú diskusiu PRE

    Diskutovať sa bude o témach, ktoré sa týkajú prevencie, zvládania bežných...


  3. AOPP žiada ministra zdravotníctva o urýchlené riešenie

    Asociácia na ochranu práv pacientov sa obrátila listom na ministra zdravotníctva...

Tlačové správy

Deväť z desiatich celiatikov nie je diagnostikovaných

Zanedbaná diagnostika môže viesť k vážnym zdravotným komplikáciám, upozornila pri príležitosti Svetového dňa celiakie Slovenská gastroenterologická spoločnosť.  Na Slovensku...

Lokálne znecitlivenie hrdla a konečníka poisťovne plne uhradia

Tieto výkony, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou endoskopických vyšetrení, VšZP od minulého roka lekárom neuhrádzala.  Na žiadosť Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti však...

Preventívna prehliadka môže odhaliť prvé problémy s pečeňou

Stukovatená pečeň sa v našej populácii vyskytuje čoraz častejšie. Všeobecná lekárka pre dospelých MUDr. Diana Baranová hovorí, že zistenie ochorenia je často otázkou náhody. ...

Je zápal prsníka nebezpečný?

Zápal prsníka je bakteriálne ochorenie, ktorým trpia najmä ženy počas dojčenia, ale môže sa vyskytnúť aj inokedy. Pokiaľ sa mastitída podchytí v skorom štádiu, liečba je krátka...

Neliečená hypertenzia zvyšuje riziko infarktu myokardu aj u mladších mužov

Artériová hypertenzia je nebolestivé ochorenie a práve bezpríznakovosť je často dôvodom, prečo sa nediagnostikuje včas.  Diagnóza často prichádza až s komplikáciami, ako je...

Knihy

Ako nediétovať

V publikácii  Ako nediétovať  sa autor zameriava na optimálne kritériá umožňujúce chudnutie a poukazuje na to, ako potraviny ovplyvňujú zdravie a...

Zdravé črevo a trávenie – Mýty verzus fakty

Dielo renomovaného slovenského gastroenterológa doc. Ladislava Kuželu a Zuzany Čižmárikovej poukazuje na skutočnosť, že ľudia sa vo veciach svojho...

Audiológia

Vysoko odborná učebnica Audiológia obsahuje ucelené informácie o anatómii a fyziológii sluchového orgánu, o základoch akustiky, komplexne sú rozpracované...

Dětská otolaryngologie

Autori vybral na spracovanie najbežnejšie situácie, s ktorými sa stretli v ambulantnej starostlivosti o deti s ochoreniami uší, nosa a krku, ako je zápal...

Epidémie v dejinách

Branislav Kovár, Oliver Zajac, Lucia Benediková (ed.) Počet strán: 296 Dostupné aj ako E-kniha Epidémie smrtiacich chorôb ohrozovali ľudstvo od...