Alfa-synukleín a jeho význam v diagnostike

Synukleínopatie sú ochorenia súborne charakterizované neuropatologickými procesmi asociovanými s proteínovými inklúziami tvorenými majoritne proteínom α-synukleínom.

Úloha črevného mikrobiómu v regulácii

Črevný mikrobióm, ktorý obsahuje gény všetkých mikroorganizmov nášho tráviaceho traktu, zohráva mimoriadne významnú úlohu v regulácii mnohých fyziologických funkcií organizmu človeka.

Edukácia detí a ich rodičov zameraná na

Každý druhý dospelý a každé piate dieťa má nadhmotnosť alebo obezitu. Autorky uvádzajú, že podľa údajov odborníkov je s obezitou spojených viac ako 236 ďalších chronických ochorení.

Imunosenescencia a vplyv optimálnej výživy a fyzickej aktivity na imunitný systém v starobe « Späť

Imunosenescencia a vplyv optimálnej výživy a fyzickej aktivity na imunitný systém v starobe

MUDr. Martina Neuschlová, PhD.; Ústav mikrobiológie a imunológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine 02.03.2022

Súhrn: S pokročilým vekom nastávajú zmeny vo všetkých orgánoch a tkanivách vrátane imunitného systému, ktorý prechádza procesom remodelácie, známym ako imunosenescencia, so značnými posunmi v subpopuláciách leukocytov a poklesom funkcií buniek imunity. Klinicky má imunosenescencia zásadný vplyv na zdravotný stav starších ľudí a je charakterizovaná zvýšenou vnímavosťou k infekciám, častou reaktiváciou latentných vírusov, zníženou účinnosťou vakcinácie a zvýšenou prevalenciou autoimunitných a nádorových ochorení. Imunosenescenciu zhoršuje zlý stav výživy, nedostatok fyzickej aktivity a úbytok svalovej hmoty. Naopak, faktory vonkajšieho prostredia ako primerané cvičenie a výživa pozitívne vplývajú na imunitný systém v procese starnutia.
Kľúčové slová: starnutie, imunita, imunosenescencia, fyzická aktivita, probiotiká

Abstract: With advanced age, changes occur in all organs and tissues, including the immune system, which undergoes a process of remodelling known as immunosenescence with significant shifts in leukocyte subpopulations and a decline in immune cell function. Clinically, immunosenescence has a major impact on the health of the elderly and is characterized by increased susceptibility to infections, frequent reactivation of latent viruses, reduced vaccination efficacy, and an increased prevalence of autoimmune and cancer diseases. Immunosenescence is exacerbated by poor nutritional status, lack of physical activity and loss of muscle mass. Conversely, environmental factors such as adequate exercise and nutrition have a positive effect on the immune system in the aging process.
Key words
: aging, immunity, immunosenescence, physical activity, probiotics

Úvod
Starnutie predstavuje komplexný proces, ktorý významne ovplyvňuje fungovanie imunitného systému. Je úzko prepojený s fungovaním ostatných systémov ľudského organizmu. Pokles jeho funkcií vedie k zvýšenej náchylnosti na infekčné choroby, zníženej odpovedi na očkovanie, zvýšenej prevalencii nádorových, autoimunitných a početných chronických ochorení charakterizovaných pretrvávajúcim prozápalovým stavom. Tieto zmeny imunitných reakcií súvisiace s vekom a odrážajúce zmeny na úrovni bunkovej aj protilátkovej imunity sa označujú ako imunosenescencia (1)...

Pre pokračovanie článku sa   PRIHLÁSTE


NAJČÍTANEJŠIE

 1. Online závislosti alebo excesívne používanie internetu u

  Súhrn:  Pediatri sa vo svojej praxi môžu stretnúť s prípadmi detí a mladých...


 2. Laktózová intolerancia

  Súhrn:  Laktózová intolerancia patrí medzi neimunologickú (t. j. nealergickú)...


 3. Alfa-synukleín a jeho význam v diagnostike

  Súhrn:  Synukleínopatie sú ochorenia súborne charakterizované neuropatologickými...


 4. Úloha črevného mikrobiómu v regulácii činnosti

  Súhrn:  Črevný mikrobióm, ktorý obsahuje gény všetkých mikroorganizmov nášho...


 5. Špecifické sérologické markery imunitnej odpovede pri

  Súhrn:  Špecifické markery humorálnej odpovede sa zisťujú sérologickými...

AKTUÁLNE

 1. AOPP žiada ministra zdravotníctva o urýchlené riešenie

  Asociácia na ochranu práv pacientov sa obrátila listom na ministra zdravotníctva...

Tlačové správy

V nezdravom životom štýle sme predbehli aj Ameriku

Približne polovicu všetkých úmrtí na Slovensku v roku 2019 možno pripísať rizikovým faktorom správania, vrátane dietetických rizík, fajčenia, alkoholu a nízkej fyzickej aktivity.  26...

Ochoreniam srdca pri diabete mellite sa dá predísť

11. november 2021 – Na Slovensku je v súčasnosti evidovaných asi 370 000 pacientov s cukrovkou a podľa odhadov ňou trpí ďalších 100 – 150 000 ľudí, ktorí o svojom ochorení nevedia, alebo...

Po 17 rokoch otvoria Polikliniku Bezručova

Bratislava, 11. novembra 2021 – Po takmer 17 rokoch predstavili zrekonštruovanú bratislavskú Polikliniku Bezručova. Nová kapitola v histórii poskytovania zdravotnej starostlivosti na Bezručovej sa...

Kvapka krvi môže deťom so spinálnou svalovou atrofiou zmeniť život

Kvapka krvi môže deťom so spinálnou svalovou atrofiou zmeniť život Vďaka včasnej diagnostike a liečbe sa môžu vyvíjať primerane Na Slovensku žije v súčasnosti viac ako šesťdesiat...

Pacientom s hereditárnym angioedémom pomôže liečba, ale aj pacientske združenie

Pacientom s hereditárnym angioedémom pomôže liečba, ale aj pacientske združenie Na Slovensku pôsobí pacientske združenie HAE Slovakia, ktorého cieľom je pomôcť pacientom s raritným...

Knihy

Ako nediétovať

V publikácii  Ako nediétovať  sa autor zameriava na optimálne kritériá umožňujúce chudnutie a poukazuje na to, ako potraviny ovplyvňujú zdravie a...

Zdravé črevo a trávenie – Mýty verzus fakty

Dielo renomovaného slovenského gastroenterológa doc. Ladislava Kuželu a Zuzany Čižmárikovej poukazuje na skutočnosť, že ľudia sa vo veciach svojho...

Audiológia

Vysoko odborná učebnica Audiológia obsahuje ucelené informácie o anatómii a fyziológii sluchového orgánu, o základoch akustiky, komplexne sú rozpracované...

Dětská otolaryngologie

Autori vybral na spracovanie najbežnejšie situácie, s ktorými sa stretli v ambulantnej starostlivosti o deti s ochoreniami uší, nosa a krku, ako je zápal...

Epidémie v dejinách

Branislav Kovár, Oliver Zajac, Lucia Benediková (ed.) Počet strán: 296 Dostupné aj ako E-kniha Epidémie smrtiacich chorôb ohrozovali ľudstvo od...