Edukácia detí a ich rodičov zameraná na

Každý druhý dospelý a každé piate dieťa má nadhmotnosť alebo obezitu. Autorky uvádzajú, že podľa údajov odborníkov je s obezitou spojených viac ako 236 ďalších chronických ochorení.

Úloha črevného mikrobiómu v regulácii

Črevný mikrobióm, ktorý obsahuje gény všetkých mikroorganizmov nášho tráviaceho traktu, zohráva mimoriadne významnú úlohu v regulácii mnohých fyziologických funkcií organizmu človeka.

Preventívne prehliadky u všeobecných lekárov:

Na preventívnu prehliadku má ísť ten, kto to potrebuje, a ten, u koho je zmysluplná. Samozrejme, má byť spojená s preventívnou intervenciou, teda prinajmenšom edukáciou aj úplne zdravého občana.

Tri piliere liečby herpesu zoster « Späť

1MUDr. Karolína Vorčáková, PhD., 2MUDr. Ivana Sázelová; 1Univerzitná nemocnica Martin a JLFUK, 2Fakultná nemocnica Trenčín 13.08.2020

Súhrn: Herpes zoster je infekčné vírusové ochorenie vyvolané humánnym herpes vírusom HHV-3 označovaným ako varicella zoster virus (VZV). V práci prezentujeme tri základné zásady liečby herpesu zoster a to včasnú diagnostiku ochorenia, optimálnu liečbu, ktorá zahŕňa účinnosť virostatika a compliance pacienta. Tretím pilierom liečby je prevencia postherpetickej neuralgie. Komplexný prístup k liečbe herpesu zoster je základom úspešného a rýchleho uzdravenia pacienta, ako aj prevenciou možných postherpetických komplikácií.

Kľúčové slová: herpes zoster, včasná diagnostika, optimálna liečba, compliance pacienta

Summary: Herpes zoster is infectious disease caused by human herpes virus HHV-3 indicated as varicella zoster virus (VZV). The work presents three basic principles of herpes zoster treatment : early diagnostics of the disease, optimal treatment that involves efficiency of virostatics and patient compliance. The third pillar of treatment is prevention of postherpetic neuralgia. Complex approach to herpes zoster treatment is the foundation of successful and fast recovery of patient as well as prevention of possible postherpetic complications.

Key words: herpes zoster, early diagnostics, optimal treatment, patient compliance 

Úvod

Herpes zoster (HZ) je infekčné ochorenie vyvolané humánnym herpes vírusom HHV-3, označovaným ako vírus varicella zoster vírus (VZV). VZV sa vyskytuje ako primárna infekcia spôsobujúca varicellu (ovčie kiahne) (1). Po prekonaní primárnej infekcie sa VZV sťahuje pozdĺž senzitívnych nervov do spinálnych ganglií zadných rohov miechy alebo do ganglií mozgových nervov, kde pretrváva v latentnom štádiu. K reaktivácii VZV dochádza pri oslabení bunkovej imunity alebo v dôsledku zvýšenej psychickej či fyzickej záťaže. Rizikové faktory pre vznik infekcie sú vyšší vek, imunokompromitovaní pacienti, najmä s poruchami T-bunkovej imunity, HIV pozitívni a onkologickí pacienti (2). Počas reaktivácie infekcie dochádza k šíreniu VZV pozdĺž nervových zakončení až do kože, kde sa v hlbších vrstvách epidermis vírus replikuje a spôsobuje typické kožné prejavy v jednom alebo viacerých dermatómoch (3). HZ je súčasťou dennej praxe pra...

Pre pokračovanie článku sa   PRIHLÁSTE


NAJČÍTANEJŠIE

 1. Preventívne prehliadky u všeobecných lekárov: prelomová

  Všetci sa zhodneme, že prevencia je lepšia ako liečba. Tento názor sa akceptuje už...


 2. UNION ZP opäť inovovala systém bonifikácie Optimus

  Vážené odborníčky, vážení odborníci, poznáte systém bonifikácie Optimus,...


 3. Pozývame vás sledovať online moderovanú diskusiu PRE

  Diskutovať sa bude o témach, ktoré sa týkajú prevencie, zvládania bežných...

AKTUÁLNE

 1. UNION ZP opäť inovovala systém bonifikácie Optimus

  Vážené odborníčky, vážení odborníci, poznáte systém bonifikácie Optimus,...


 2. Pozývame vás sledovať online moderovanú diskusiu PRE

  Diskutovať sa bude o témach, ktoré sa týkajú prevencie, zvládania bežných...


 3. AOPP žiada ministra zdravotníctva o urýchlené riešenie

  Asociácia na ochranu práv pacientov sa obrátila listom na ministra zdravotníctva...

Tlačové správy

Deväť z desiatich celiatikov nie je diagnostikovaných

Zanedbaná diagnostika môže viesť k vážnym zdravotným komplikáciám, upozornila pri príležitosti Svetového dňa celiakie Slovenská gastroenterologická spoločnosť.  Na Slovensku...

Lokálne znecitlivenie hrdla a konečníka poisťovne plne uhradia

Tieto výkony, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou endoskopických vyšetrení, VšZP od minulého roka lekárom neuhrádzala.  Na žiadosť Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti však...

Preventívna prehliadka môže odhaliť prvé problémy s pečeňou

Stukovatená pečeň sa v našej populácii vyskytuje čoraz častejšie. Všeobecná lekárka pre dospelých MUDr. Diana Baranová hovorí, že zistenie ochorenia je často otázkou náhody. ...

Je zápal prsníka nebezpečný?

Zápal prsníka je bakteriálne ochorenie, ktorým trpia najmä ženy počas dojčenia, ale môže sa vyskytnúť aj inokedy. Pokiaľ sa mastitída podchytí v skorom štádiu, liečba je krátka...

Neliečená hypertenzia zvyšuje riziko infarktu myokardu aj u mladších mužov

Artériová hypertenzia je nebolestivé ochorenie a práve bezpríznakovosť je často dôvodom, prečo sa nediagnostikuje včas.  Diagnóza často prichádza až s komplikáciami, ako je...

Knihy

Ako nediétovať

V publikácii  Ako nediétovať  sa autor zameriava na optimálne kritériá umožňujúce chudnutie a poukazuje na to, ako potraviny ovplyvňujú zdravie a...

Zdravé črevo a trávenie – Mýty verzus fakty

Dielo renomovaného slovenského gastroenterológa doc. Ladislava Kuželu a Zuzany Čižmárikovej poukazuje na skutočnosť, že ľudia sa vo veciach svojho...

Audiológia

Vysoko odborná učebnica Audiológia obsahuje ucelené informácie o anatómii a fyziológii sluchového orgánu, o základoch akustiky, komplexne sú rozpracované...

Dětská otolaryngologie

Autori vybral na spracovanie najbežnejšie situácie, s ktorými sa stretli v ambulantnej starostlivosti o deti s ochoreniami uší, nosa a krku, ako je zápal...

Epidémie v dejinách

Branislav Kovár, Oliver Zajac, Lucia Benediková (ed.) Počet strán: 296 Dostupné aj ako E-kniha Epidémie smrtiacich chorôb ohrozovali ľudstvo od...