Úloha črevného mikrobiómu v regulácii

Črevný mikrobióm, ktorý obsahuje gény všetkých mikroorganizmov nášho tráviaceho traktu, zohráva mimoriadne významnú úlohu v regulácii mnohých fyziologických funkcií organizmu človeka.

Edukácia detí a ich rodičov zameraná na

Každý druhý dospelý a každé piate dieťa má nadhmotnosť alebo obezitu. Autorky uvádzajú, že podľa údajov odborníkov je s obezitou spojených viac ako 236 ďalších chronických ochorení.

Preventívne prehliadky u všeobecných lekárov:

Na preventívnu prehliadku má ísť ten, kto to potrebuje, a ten, u koho je zmysluplná. Samozrejme, má byť spojená s preventívnou intervenciou, teda prinajmenšom edukáciou aj úplne zdravého občana.

Význam zberu dát z reálnej klinickej praxe u pacientov s SM « Späť

Význam zberu dát z reálnej klinickej praxe u pacientov s SM

MUDr. Marianna Vitková, PhD.; Neurologická klinika, LF UPJŠ a UNLP, Tr.SNP 1, Košice 03.09.2020

Súhrn: Sclerosis multiplex (SM) je najčastejšou netraumatickou príčinou invalidity mladých dospelých. Randomizované kontrolované štúdie (RCTs-randomised controlled studies) sú zlatým štandardom na získavanie dôkazov o účinnosti a bezpečnosti liečiv modifikujúcich priebeh SM. Vysokoselektívne inklúzne kritériá pre zaradenie pacienta do RCTs a relatívne krátky čas observácie pacienta však obmedzujú ich relevantnosť pre reálnu klinickú prax. V prípade celoživotného chronického ochorenia, ako je SM, sa dlhodobá účinnosť lieku a charakterizácia rizík pri dlhodobej expozícii dajú overiť len pomocou informácií získaných niekoľkoročným sledovaním pacientov. Registre SM sú jedným z prostriedkov na zhromaždenie cenných longitudinálnych dát z reálnej klinickej praxe, ktoré sú užitočné pre široké spektrum cieľov. Základnými predpokladmi úspešného registra sú zadefinovanie minimálneho súboru údajov, použitie špeciálneho dokumentačného softvéru na zhromažďovanie dát a zabezpečenie participácie všetkých zdravotníckych zariadení, ktoré poskytujú starostlivosť SM pacientom.
Kľúčové slová: sclerosis multiplex, zber dát z reálnej klinickej praxe, registre

Abstract: Multiple sclerosis (MS) is the most common non-traumatic cause of disability in young adults. Randomized controlled studies (RCTs) are the gold standard in the generation of drug efficacy and safety evidence. However, the highly selective enrollment criteria as well as the relatively short timelines limit their relevance to real clinical practice. In the case of lifelong chronic disease such as MS, the long-term efficacy and safety of the drug can only be validated via RWE (real world evidence) studies with a several years of patient follow-up. MS registry is the one of the methodologies for collecting longitudinal RWD (real world data) that is useful for a wide range of purposes. The basic preconditions for a successful registry are the definition of a minimum dataset, the use of special documentation software for data collection and ensuring the participation of all MS centers.
Key words: multiple sclerosis, real-world evidence, registry

Úvod
Sclerosis multiplex (SM) je chronické zápalové a degeneratívne ochorenie centrálneho ner...

Pre pokračovanie článku sa   PRIHLÁSTE


NAJČÍTANEJŠIE

 1. Preventívne prehliadky u všeobecných lekárov: prelomová

  Všetci sa zhodneme, že prevencia je lepšia ako liečba. Tento názor sa akceptuje už...


 2. UNION ZP opäť inovovala systém bonifikácie Optimus

  Vážené odborníčky, vážení odborníci, poznáte systém bonifikácie Optimus,...


 3. Pozývame vás sledovať online moderovanú diskusiu PRE

  Diskutovať sa bude o témach, ktoré sa týkajú prevencie, zvládania bežných...

AKTUÁLNE

 1. UNION ZP opäť inovovala systém bonifikácie Optimus

  Vážené odborníčky, vážení odborníci, poznáte systém bonifikácie Optimus,...


 2. Pozývame vás sledovať online moderovanú diskusiu PRE

  Diskutovať sa bude o témach, ktoré sa týkajú prevencie, zvládania bežných...


 3. AOPP žiada ministra zdravotníctva o urýchlené riešenie

  Asociácia na ochranu práv pacientov sa obrátila listom na ministra zdravotníctva...

Tlačové správy

Deväť z desiatich celiatikov nie je diagnostikovaných

Zanedbaná diagnostika môže viesť k vážnym zdravotným komplikáciám, upozornila pri príležitosti Svetového dňa celiakie Slovenská gastroenterologická spoločnosť.  Na Slovensku...

Lokálne znecitlivenie hrdla a konečníka poisťovne plne uhradia

Tieto výkony, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou endoskopických vyšetrení, VšZP od minulého roka lekárom neuhrádzala.  Na žiadosť Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti však...

Preventívna prehliadka môže odhaliť prvé problémy s pečeňou

Stukovatená pečeň sa v našej populácii vyskytuje čoraz častejšie. Všeobecná lekárka pre dospelých MUDr. Diana Baranová hovorí, že zistenie ochorenia je často otázkou náhody. ...

Je zápal prsníka nebezpečný?

Zápal prsníka je bakteriálne ochorenie, ktorým trpia najmä ženy počas dojčenia, ale môže sa vyskytnúť aj inokedy. Pokiaľ sa mastitída podchytí v skorom štádiu, liečba je krátka...

Neliečená hypertenzia zvyšuje riziko infarktu myokardu aj u mladších mužov

Artériová hypertenzia je nebolestivé ochorenie a práve bezpríznakovosť je často dôvodom, prečo sa nediagnostikuje včas.  Diagnóza často prichádza až s komplikáciami, ako je...

Knihy

Ako nediétovať

V publikácii  Ako nediétovať  sa autor zameriava na optimálne kritériá umožňujúce chudnutie a poukazuje na to, ako potraviny ovplyvňujú zdravie a...

Zdravé črevo a trávenie – Mýty verzus fakty

Dielo renomovaného slovenského gastroenterológa doc. Ladislava Kuželu a Zuzany Čižmárikovej poukazuje na skutočnosť, že ľudia sa vo veciach svojho...

Audiológia

Vysoko odborná učebnica Audiológia obsahuje ucelené informácie o anatómii a fyziológii sluchového orgánu, o základoch akustiky, komplexne sú rozpracované...

Dětská otolaryngologie

Autori vybral na spracovanie najbežnejšie situácie, s ktorými sa stretli v ambulantnej starostlivosti o deti s ochoreniami uší, nosa a krku, ako je zápal...

Epidémie v dejinách

Branislav Kovár, Oliver Zajac, Lucia Benediková (ed.) Počet strán: 296 Dostupné aj ako E-kniha Epidémie smrtiacich chorôb ohrozovali ľudstvo od...